Wat mag wel en wat mag niet?

Aan de 4Daagse doen tienduizenden wandelaars mee. Om ons wandelevenement goed, veilig en eerlijk te laten verlopen, zijn er verschillende reglementen. We passen de reglementen ieder jaar aan voor de volgende 4Daagse.

Privacy

Als jij je inschrijft, verwerken we jouw persoonsgegevens. Anders kunnen we je niet registreren en zorgen voor je verdiende beloning op de vrijdag. Wij gaan altijd zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. We vragen nooit meer gegevens van je dan we nodig hebben en gebruiken ze alleen waar dat nodig is. 

Meer info

De 4Daagse is een wandelprestatietocht, waarbij de door de deelnemer te leveren prestatie hem of haar dwingt zich door training voldoende op het evenement voor te bereiden. In enkele bijzondere situaties kunnen mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking een beroep doen op de dispensatieregeling van de 4Daagse om dagelijks minder te lopen dan de geldende reglementaire afstand. Deze bijzondere situaties sluiten aan op de internationaal erkende normen in de sport voor mensen met een beperking. Deze regeling is niet van toepassing op deelnemers die vanwege medische omstandigheden (ziekte) niet de reglementaire afstand kunnen lopen. Een dispensatieverzoek kan schriftelijk (per e-mail of post) worden ingediend nadat je inschrijving voor de 4Daagse is geaccepteerd en moet uiterlijk 15 juni in het bezit zijn van Stichting DE 4DAAGSE.

Deelnemers die als gevolg van een chronisch functieverlies aan de onderste ledematen zijn aangewezen op een rolstoel, kunnen, om voor het 4Daagsekruis in aanmerking te komen, dispensatie aanvragen. Deze dispensatie wordt alleen onder voorwaarden verleend, waarbij in ieder geval de voorwaarde geldt dat de deelnemer gedurende de 4Daagse gebruik maakt van een klassieke, niet gemotoriseerde hoepelrolstoel (ADL). Een dispensatieverzoek kan schriftelijk (per e-mail of post) worden ingediend nadat je inschrijving voor de 4Daagse is geaccepteerd en moet uiterlijk 15 juni in het bezit zijn van Stichting DE 4DAAGSE.

Aftellen tot de 106ᵈᵉ editie van de 4Daagse