Hoe en waar vindt er controle plaats?

De 4Daagse is een wandelprestatietocht. Je schrijft je in voor de 30, 40 of 50 kilometer en daar houden we je aan! Vandaar dat je een controlekaart krijgt en dat we die ook ‘knippen’ onderweg. 

Individuele deelnemers

Bij het aanmelden op zondag of maandag én na afloop van iedere wandeldag (behalve vrijdag) ontvang je een controlekaart. Deze kaart kan gedurende de dag op verschillende plaatsen op de route door controleurs 'geknipt' worden. Aan het einde van je wandeldag lever je de kaart in bij het registratiebureau. Daar wordt gecheckt of je die dag alle controleposten bent gepasseerd. Is dit in orde, dan wordt je polsbandje gescand en ontvang je een nieuwe controlekaart voor de volgende dag.

Groepen en detachementen

Alle deelnemers in de groep krijgen - na aanmelding door de groepsleider - een polsband. Het is mogelijk dat onderweg een of meerdere niet-aangekondigde controles plaatsvinden, uitsluitend voor groepen. Bij deze controle(s) dient de groep compleet te zijn. Ook moeten groepsdeelnemers er rekening mee houden dat hen gevraagd kan worden om zich te legitimeren. Lees ook het Reglement voor burgergroepen.

Controleposten

Op het parcours vindt een paar keer per dag een controle plaats. De controleposten worden duidelijk aangekondigd en 4Daagsemedewerkers lopen bij de controlepost goed herkenbaar rond. Bij iedere controle wordt aangegeven hoeveel kilometer er nog te gaan is naar de finish.

Reglementen

Controleurs controleren niet alleen of je de juiste route loopt, maar letten ook op het naleven van andere regelementen. Je mag bijvoorbeeld alleen wandelen en niet snelwandelen of hardlopen. Ook mag je je alleen voortbewegen zonder hulpmiddelen zoals bijvoorbeeld een wandelstok of een kruk. Uiteraard zorg je ervoor dat je andere wandelaars en je omgeving niet tot last bent. Lees hier de reglementen van de 4Daagse.

Aftellen tot de 106ᵈᵉ editie van de 4Daagse