Welke afstand mag ik lopen in 2022?

De 4Daagse is een wandelprestatietocht. Wat deze prestatie precies inhoudt, staat omschreven in onze reglementen. Eén van de belangrijkste voorwaarden voor deelname is dat jij als deelnemer vier dagen achter elkaar minstens de voor jou geldende reglementaire afstand aflegt. De 4Daagse kent drie afstanden: 30, 40 en 50 kilometer. Als er meer bekend is over de reglementaire afstanden voor de 104de 4Daagse, dan vind je daarover alle informatie op deze pagina.

Meer info

De minimale afstand wordt de reglementaire afstand genoemd. Het is niet mogelijk om minder dan de reglementaire afstand te lopen. Wel kun je ervoor kiezen om in te schrijven op een hogere afstand dan je reglementaire afstand. Dit noemen we een keuzeafstand.

Via Mijn 4Daagse kun je de afstand waarvoor je hebt ingeschreven zelf wijzigen. Tot de week voorafgaand aan de 4Daagse is deze wijziging kosteloos. Daarna is een afstandswijziging alleen mogelijk op zondag 17 of maandag 18 juli bij de Centrale Administratie op het start- en finishterrein. Hier zijn kosten aan verbonden.

Als de 4Daagse eenmaal begonnen is, kun je niet meer van afstand wisselen. Je moet dan alle vier de dagen de afstand lopen waarvoor je je hebt ingeschreven.

De 4Daagse is een wandelprestatietocht, waarbij de door de deelnemer te leveren prestatie hem of haar dwingt zich door training voldoende op het evenement voor te bereiden. In enkele bijzondere situaties kunnen mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking een beroep doen op de dispensatieregeling van de 4Daagse om dagelijks minder te lopen dan de geldende reglementaire afstand. Deze bijzondere situaties sluiten aan op de internationaal erkende normen in de sport voor mensen met een beperking. Deze regeling is niet van toepassing op deelnemers die vanwege medische omstandigheden (ziekte) niet de reglementaire afstand kunnen lopen. Een dispensatieverzoek kan schriftelijk (per e-mail of post) worden ingediend nadat je inschrijving voor de 4Daagse is geaccepteerd en moet uiterlijk 15 juni in het bezit zijn van Stichting DE 4DAAGSE.

Deelnemers die als gevolg van een chronisch functieverlies aan de onderste ledematen zijn aangewezen op een rolstoel, kunnen, om voor het 4Daagsekruis in aanmerking te komen, dispensatie aanvragen. Deze dispensatie wordt alleen onder voorwaarden verleend, waarbij in ieder geval de voorwaarde geldt dat de deelnemer gedurende de 4Daagse gebruik maakt van een klassieke, niet gemotoriseerde hoepelrolstoel (ADL). Een dispensatieverzoek kan schriftelijk (per e-mail of post) worden ingediend nadat je inschrijving voor de 4Daagse is geaccepteerd en moet uiterlijk 15 juni in het bezit zijn van Stichting DE 4DAAGSE.

Aftellen tot de 104ᵈᵉ editie van de 4Daagse