Wie zijn wij?

Naast een klein team van betaalde medewerkers zijn er jaarlijks honderden vrijwilligers actief in de organisatie van de 4Daagse. Zij worden aangestuurd door het bestuur en de hoofden van dienst van Stichting DE 4DAAGSE.

De organisatie in grote lijnen

Aan het hoofd van de 4Daagse staat het bestuur. Dit bestuur kent een voorzitter (de 'marsleider') en vier bestuursleden. Het bestuur wordt geassisteerd door de hoofden van dienst die elk een deelverantwoordelijkheid binnen de organisatie hebben, de zogenaamde diensten. Er zijn verschillende diensten die door vrijwilligers worden bemenst. Al deze vrijwilligers, de hoofden van dienst en het bestuur vormen samen het Uitvoerend Comité (UC).

Het Uitvoerend Comité wordt ondersteund door het Organisatiebureau. Het Organisatiebureau bestaat onder andere uit het Secretariaat, de Servicedesk en de afdeling Communicatie en is verantwoordelijk voor alles wat te maken heeft met het informeren en inschrijven van de wandelaars. De negen medewerkers van het Organisatiebureau zijn het hele jaar bezig met de 4Daagse en vormen het aanspreekpunt voor iedereen die contact zoekt met de 4Daagse.

Meer info

 • A.H.J. (Ton) Heerschop
 • Mr. H.P. (Pim) Miltenburg
 • Prof. mr. H.J.B. (Henny) Sackers - Voorzitter, Marsleider
 • Drs. A.K. (Astrid) Sanders
 • A.J.M. (Ton) Strik
 • T.P.A.M. (Theo) Beijer - Toezicht en Handhaving
 • P.P. (Paul) in den Bosch - Protocol
 • A. (Antoon) de Graaf - Meld- en Informatie Centrum
 • E.J. (Eef-Jan) Hertenberg - Medische Dienst
 • N. (Niels) Aarts - Programmering Entertainment en Muziek
 • L. (Lotte) Janssen - Organisatiebureau
 • R.C. (Ronald) Jellema - Facilitaire Zaken en Logistiek
 • J.A.R. (Jeroen) Poot - Controle
 • B. (Babs) Rijke - Communicatie en woordvoering
 • J.W. (Hans) Teunissen - Mobiliteit
 • F. (Frieda) van de Vendel - Bureaulisten

De bureaulisten, de grootste groep vrijwilligers binnen het UC, zijn het gezicht van de organisatie. Zij verzorgen iedere ochtend de start van de wandelaars en zijn verantwoordelijk voor het goed functioneren van de registratiebureaus waar de wandelaars zich dagelijks na het wandelen af moeten melden. Daarnaast fungeren zij als eerste aanspreekpunt en vraagbaak voor de wandelaars. De bureaulisten werken hoofdzakelijk op het start-finishterrein de Wedren. Een kleine groep bureaulisten heeft als werkterrein het tijdelijk ingerichte militaire kamp in de bossen van Heumensoord.

 • Aantal medewerkers: 109
 • Periode: tijdens de 4Daagse. De bureaulisten zijn actief van zondag tot en met vrijdag met werktijden die variëren tussen ongeveer 03.00 uur en 18.00 uur

Tijdens de 4Daagse ontvangt de organisatie verschillende hoogwaardigheidsbekleders waaronder ambassadeurs, functionarissen van Defensie en Politie, sponsoren en politici uit binnen- en buitenland. De dienst Protocol is verantwoordelijk voor de ontvangst en protocollaire begeleiding van de gasten. Daarnaast organiseren ze de 75-Hectometermars, een mars voor prominente genodigden die circa vier weken voor de 4Daagse wordt gehouden, maar ook de ceremonie protocollair voor de huldiging van wandelaars van de International Marching League (IML) op vrijdag van de 4Daagse.

 • Aantal medewerkers: 11
 • Periode: van mei tot en met juli

Deze dienst ziet er op toe dat alle wandelaars ook daadwerkelijk het parcours afleggen waarvoor ze ingeschreven staan en zich houden aan de vastgestelde reglementen. De statische en dynamische controleteams voeren op verschillende plekken op het parcours controles uit. Verder helpen zij de wandelaar waar nodig met raad en daad.

 • Aantal medewerkers: 60
 • Periode: tijdens de 4Daagse

PEM staat voor Programmering Entertainment en Muziek. PEM is verantwoordelijk voor de muziek langs het parcours, op de Wedren en tijdens de intocht op vrijdag. Denk daarbij aan het programmeren en contracteren van de verschillende dweilorkesten en showorkesten maar ook aan de begeleiding van binnen- en buitenlandse muzikanten gedurende de 4Daagseweek.

 • Aantal medewerkers PEM: 16 
 • Periode: 7 medewerkers het hele jaar, de overige medewerkers alleen tijdens de 4Daagse

Deze dienst is verantwoordelijk voor de opbouw, het goed functioneren en het afbreken van start- en finishlocatie de Wedren en voor de inrichting van de parcoursen. Bijna alles wat hier te zien is wordt geregeld door de facilitaire dienst, zoals tenten, meubilair, bekabeling, toiletten en dranghekken maar ook waterpunten, prullenbakken en fietsenstallingen. Daarnaast regelen zij de op- en afbouw van de medische verzorgingsposten en de tribunes tijdens de intocht. Tijdens de 4Daagse is deze dienst met name troubleshooter en vraagbaak.

 • Aantal medewerkers: 16
 • Periode: tijdens de 4Daagse

De dienst MIC (Meld- en Informatiecentrum) is verantwoordelijk voor de informatiehuishouding tijdens de 4Daagseweek. Denk hierbij aan verzamelen van informatie door het bemannen van de meldkamer en het informatiecentrum. Informatie wordt verzameld via alle mogelijke communicatiekanalen en camera’s. De binnenkomende informatie wordt geordend en geïnventariseerd en weer verspreid binnen de organisatie, zodat de verschillende functionarissen of afdelingen op de hoogte zijn van de (veranderende) omstandigheden op het parcours.

 • Aantal medewerkers: 17
 • Periode: tijdens de 4Daagse

De Medische Dienst zorgt voor de medische verzorging van de wandelaars, zowel op de start- en finishlocatie als op de medische verzorgingsposten op het parcours. Op deze locaties zijn artsen, verpleegkundigen, EHBO’ers en blarenprikkers aanwezig voor het verzorgen van blaren, het geven van advies en medische hulp en het verlenen van eerste hulp bij ongevallen. Onder de Medische Dienst vallen ook het Rode Kruis en het Nederlands Genootschap voor Sportmassage (NGS). Medewerkers van deze organisaties hebben een eigen coördinator die nauw samenwerkt met het hoofd van de Medische Dienst. Het NGS is tijdens de 4Daagse met 50 vrijwilligers actief en het NRK met ruim 350 medewerkers. Het NGS en het Rode Kruis werven hun eigen medewerkers.

 • Aantal medewerkers: 13
 • Periode: tijdens de 4Daagse

De dienst Toezicht & Handhaving staat geheel in dienst van de veiligheid van de wandelaars en medewerkers. Gedurende het jaar voert de dienst overleg met de gemeenten over afzettingen, ontheffingen, veiligheidsmaatregelen, et cetera. Tijdens de 4Daagse bemant deze dienst het coördinatiecentrum op de Wedren. Zo is de dienst via een speciaal telefoonnummer 24 uur per dag bereikbaar voor noodgevallen en monitoren zij alles wat van invloed is op de veiligheid. Zij adviseren hierover het bestuur en kondigen indien nodig maatregelen aan. De dienst werkt nauw samen met beveiligingsbeambten en politiefunctionarissen.

 • Aantal medewerkers: 18
 • Periode: tijdens de 4Daagse

De dienst Mobiliteit is nauw verbonden met de dienst Toezicht & Handhaving. Mobiliteit is verantwoordelijk voor de veiligheid op de route en draagt zorg voor een correcte uitvoering van het mobiliteitsplan. Dit betekent dat zij toezicht houden op de genomen veiligheids- en verkeersmaatregelen langs de route zoals het tijdig plaatsen van wegafzettingen, het controleren van de route op veiligheid voordat de wandelaars van start gaan en het weer vrijgeven van de weg voor verkeer wanneer de stoet wandelaars voorbij is. Daarnaast regelt deze dienst in overleg met de verschillende doortochtgemeenten de verkeersregelaars, die gedurende de 4Daagseweek door de dienst mobiliteit worden ingezet en begeleid. Ook de inzet van de bezemwagens voor de uitvallers wordt gecoördineerd door deze dienst.

Het uitzetten en eventueel wijzigen van de bestaande routes valt ook onder de verantwoordelijkheid van de dienst Mobiliteit. Dit zijn de 30, 40 en 50 kilometer die starten en finishen op de Wedren. De militaire deelnemers die 40 kilometer met bepakking lopen starten vanaf het militaire kamp Heumensoord. In de voorbereiding op de 4Daagse, in samenspraak met de gemeenten, wordt er gelet op mogelijke wijzigingen in het parcours. Belangrijk bij het bepalen van de route is dat er ten tijde van de 4Daagse geen wegwerkzaamheden of afzettingen zijn. Ook wordt er gekeken of het parcours overal breed genoeg is om opstoppingen te voorkomen. Tot slot is de dienst Mobiliteit tijdens de 4Daagse verantwoordelijk voor het dagelijks ophangen en weghalen van de bewegwijzering en de controle daarvan.

 • Aantal medewerkers: 38
 • Periode: tijdens de 4Daagse

De dienst Communicatie is verantwoordelijk voor het informeren van wandelaars, medewerkers, publiek en media. Dit doen zij onder andere door het versturen van nieuwsbrieven, persberichten en social media berichten, het informeren en te woord staan van de media en het uitgeven van het 4Daagse Magazine. Tijdens de 4Daagse verzorgen zij de begeleiding van journalisten, plaatsen zij berichten op de informatieborden en houdt de dienst iedere dag een persmoment. Tijdens de 4Daagseweek verzorgt deze dienst dagelijks een online Blarenbode, het personeelsblad voor alle medewerkers en vrijwilligers.

 • Aantal medewerkers: 9
 • Periode: tijdens de 4Daagse

Deze personen nemen zitting in het erecomité van 2023.

Aftellen tot de 106ᵈᵉ editie van de 4Daagse