Inschrijven als burgergroep

De 104de 4Daagse vindt plaats van 19 tot en met 22 juli 2022. De inschrijvingen zijn gesloten.

Iedereen die met een burgergroep mee wil doen aan de 4Daagse, schrijft zich in eerste instantie individueel in. Vervolgens kan er van mei t/m 30 juni in Mijn 4Daagse een groep worden gevormd. Hoe dit precies in zijn werk gaat en welke voorwaarden er zijn aan het deelnemen als groep, lees je op deze pagina.

Anders dan anders

Heb je eerder aan de 4Daagse meegedaan met een burgergroep, dan is het misschien even wennen. Voorheen werden alle groepsdeelnemers ingeschreven door de contactpersoon van de burgergroep. Ook waren burgergroepen verzekerd van deelname. In 2022 is dit niet het geval.

Stap 1: schrijf je in

Wil jij met een burgergroep meedoen aan de 4Daagse? Dan schrijf je je eerst individueel in. Je hoeft nog niet aan te geven dat je van plan bent om met een groep mee te doen. Via onderstaande button vind je alle info over het inschrijven als individueel burgerdeelnemer en een link naar de online inschrijfmodule.

Stap 2: vorm een groep

Na sluiting van de inschrijfperiode kunnen er van mei tot 30 juni 17.00 uur burgergroepen worden gevormd. Degene die door de groep wordt aangewezen als contactpersoon, kan via deze link een groep aanmaken. Na het invullen van het formulier in de link is het mogelijk om via Mijn 4Daagse deelnemers toe te voegen aan de groep. Je hebt hiervoor het registratienummer en de geboortedatum van elke deelnemer nodig. Deze groep bestaat uit minimaal 11 en maximaal 41 deelnemers die staan ingeschreven en hebben betaald voor de 104de 4Daagse. Na 30 juni kunnen er geen wijzigingen meer worden gemaakt in de samenstelling van de groep.

Voorwaarden

Aan een deelname als burgergroep zijn enkele aanvullende voorwaarden verbonden. Belangrijk is dat jullie tijdens de 4Daagse duidelijk laten zien dat jullie bij elkaar horen! Draag dus herkenbare groepskleding en loop op alle dagen in ordelijk groepsverband bijeen op dezelfde afstand. Het is aan de groepsleider om er tijdens de 4Daagse op toe te zien dat aan alle voorwaarden wordt voldaan.

In het Reglement voor burgergroepen kun je meer informatie vinden over de voorwaarden waaraan een groep moet voldoen om deel te nemen aan de 4Daagse.

Meer info

De inschrijflimiet voor de 104de 4Daagse is bepaald op 49.000. Wanneer na sluiting van de inschrijfperiode blijkt dat er meer dan 49.000 inschrijvingen zijn, vindt er op maandag 4 april een loting plaats. Stond jij in 2020 ingeschreven voor de 4Daagse en heb je betaald in 2020, dan ben je in 2022 verzekerd van deelname en hoef je niet mee te doen aan de loting. Wie er wel moeten loten, lees je op de pagina Loting en in het Limiteringsprotocol.

Op de pagina Afstanden kun je aan de hand van de leeftijdstabel zien voor welke afstand jij mag inschrijven. Let op: alle groepsleden lopen dezelfde afstand, waarbij niemand minder mag lopen dan de voor hem of haar geldende reglementaire afstand.

Het inschrijfgeld voor de 104de 4Daagse is vastgesteld op € 104,-. Op de pagina Betalen en bevestigen vind je meer informatie over het inschrijfgeld, de wijze van betalen en wanneer je je ticket kunt verwachten.

Wil jij met vrienden, collega’s of familie aan de 4Daagse meedoen als burgergroep, dan stellen jullie vooraf onderling vast wie de contactpersoon gaat zijn. Deze contactpersoon heeft de belangrijke taak om vanaf 19 april in Mijn 4Daagse aan de slag te gaan met het vormen van de groep. Uiterlijk op 30 juni 17.00 uur dient de groep uit minimaal 11 deelnemers te bestaan. Lukt dit niet, dan wordt de groep ontbonden en blijft iedereen ingeschreven staan als individueel deelnemer.

Behalve een contactpersoon, heeft elke burgergroep ook een groepsleider. De groepsleider ziet er tijdens de 4Daagse op toe dat zijn burgergroep aan alle reglementen voldoet en is te allen tijde verantwoordelijk voor de groep.

Aftellen tot de 104ᵈᵉ editie van de 4Daagse