Inschrijven als burgergroep

Wat leuk dat je dit jaar mee wil doen aan de 4Daagse! De 105de 4Daagse vindt plaats van 18 tot en met 21 juli 2023 en het inschrijfgeld bedraagt € 109,-. Inschrijven voor de 4Daagse doe je online.

Iedereen die met een burgergroep mee wil doen aan de 4Daagse, wordt ingeschreven door de contactpersoon van de burgergroep. Direct bij de inschrijving kan een groep worden gevormd. Hoe dit precies in zijn werk gaat en welke voorwaarden er zijn verbonden aan het deelnemen als groep, lees je op deze pagina.

De inschrijving sluit wanneer het maximum aantal deelnemers is bereikt (47.000). Er vindt geen loting meer plaats.

Inschrijven

Wil jij met een burgergroep meedoen aan de 4Daagse? Dan schrijft de contactpersoon jou in. Een groep bestaat uit minimaal 11 en maximaal 41 deelnemers Het is belangrijk dat de contactpersoon in bezit is van onder meer de naam, geboortedatum en het registratienummer van alle deelnemers in de groep. Vanaf 23 januari kun je op deze pagina inschrijven.

Stap 1: de contactpersoon maakt een groep aan via het formulier

Vul het registratienummer in van de contactpersoon, selecteer welke afstand de groep loopt en vul een groepsnaam in.

Stap 2: het vormen van de groep

Log in bij Mijn 4Daagse en selecteer de eerder aangemaakte groep. Voeg een voor een de groepsleden toe. Je hebt hiervoor het registratienummer, de geboortedatum en eventueel KWbN-lidmaatschapsnummer nodig. Selecteer ook per deelnemer of deze een certificaat wil bestellen.

Stap 3: het aanmaken van tickets

Een groep moet uit minimaal 11 personen bestaan. Maak de groepsinschrijving definitief door op de button ‘Tickets aanmaken’ te klikken. De contactpersoon ontvangt een bevestiging van de inschrijving en een factuur per mail.

Stap 4 (optioneel): het later toevoegen van groepsleden

Het is mogelijk om later deelnemers toe te voegen aan de groep. Ga naar de groep in Mijn 4Daagse en voeg deelnemers toe. Dit zijn deelnemers die al individueel ingeschreven staan bij de 4Daagse. Maak de nieuwe groepsindeling definitief door op ‘Tickets aanmaken’ te klikken. De contactpersoon ontvangt een nieuwe bevestiging en extra factuur. Op de factuur staan enkel de nieuw ingeschreven deelnemers en niet de deelnemers die eerder al individueel hebben betaald.

Voorwaarden

Aan een deelname als burgergroep zijn enkele aanvullende voorwaarden verbonden. Belangrijk is dat jullie tijdens de 4Daagse duidelijk laten zien dat jullie bij elkaar horen! Draag dus herkenbare groepskleding en loop op alle dagen in ordelijk groepsverband bijeen op dezelfde afstand. Het is aan de groepsleider om er tijdens de 4Daagse op toe te zien dat aan alle voorwaarden wordt voldaan.

In het Reglement voor burgergroepen kun je meer informatie vinden over de voorwaarden waaraan een groep moet voldoen om deel te nemen aan de 4Daagse.

Meer info

Op de pagina Afstanden kun je aan de hand van de leeftijdstabel zien voor welke afstand jij mag inschrijven. Let op: alle groepsleden lopen dezelfde afstand, waarbij niemand minder mag lopen dan de voor hem of haar geldende reglementaire afstand.

Het inschrijfgeld voor de 105de 4Daagse is vastgesteld op € 109,-. Op de pagina Betalen en bevestigen vind je meer informatie over het inschrijfgeld, de wijze van betalen en wanneer je je ticket kunt verwachten.

Wil jij met vrienden, collega’s of familie aan de 4Daagse meedoen als burgergroep, dan stellen jullie vooraf onderling vast wie de contactpersoon gaat zijn. Deze contactpersoon heeft de belangrijke taak om aan de slag te gaan met het inschrijven van de groep. Uiterlijk op 16 juni 17.00 uur dient de groep uit minimaal 11 deelnemers te bestaan. Lukt dit niet, dan wordt de groep ontbonden en blijft iedereen ingeschreven staan als individueel deelnemer.

Behalve een contactpersoon, heeft elke burgergroep ook een groepsleider. De groepsleider ziet er tijdens de 4Daagse op toe dat zijn burgergroep aan alle reglementen voldoet en is te allen tijde verantwoordelijk voor de groep. De groepsleider en contactpersoon kunnen dezelfde persoon zijn. 

Aftellen tot de 105ᵈᵉ editie van de 4Daagse