Inschrijven als burgergroep

Wat leuk dat je mee wil doen aan de 4Daagse in een burgergroep! De 106de 4Daagse vindt plaats van 16 tot en met 19 juli 2024 en het inschrijfgeld bedraagt € 115,-. Inschrijven voor de 4Daagse doe je online. In 2024 zijn er twee inschrijfperiodes. Bekijk goed in welke periode je kunt inschrijven.

Inschrijven

Een groep bestaat uit minimaal 11 en maximaal 41 deelnemers. Wil jij met een burgergroep meedoen aan de 4Daagse? Dan schrijft de contactpersoon jou in. Het is belangrijk dat de contactpersoon in bezit is van onder meer de naam, geboortedatum en het registratienummer van alle deelnemers in de groep.  

Deze persoon dient hiervoor contact op te nemen met de Servicedesk. Deel de naam van de contactpersoon, het aantal deelnemers, de naam van de groep en de gekozen afstand. De Servicedesk maakt online een burgergroep aan en legt je uit hoe je deelnemers aan de groep toe kunt voegen.  

Periode 1: maandag 12 februari (10.00 uur) tot vrijdag 1 maart (17.00 uur).

Voor iedereen die aan de 4Daagse wil deelnemen met een burgergroep. Ook wanneer je nooit eerder hebt deelgenomen aan de 4Daagse, kun je in deze periode als burgergroep inschrijven.  

Periode 2: vanaf maandag 4 maart (10.00 uur). 

Voor iedereen die in 2024 wil deelnemen aan de 4Daagse.  

De inschrijving sluit wanneer het maximum aantal deelnemers is bereikt (artikel 1, inschrijfreglement). Iedereen heeft in periode 2 de kans om in te schrijven wanneer het maximaal aantal deelnemers in periode 1 nog niet is overschreden. Er vindt geen loting meer plaats.   

De contactpersoon ontvangt een bevestiging van de groepsinschrijving en een factuur. De factuur dient binnen 14 dagen betaald te worden.    

Voorwaarden

Aan een deelname als burgergroep zijn enkele aanvullende voorwaarden verbonden. Belangrijk is dat jullie tijdens de 4Daagse duidelijk laten zien dat jullie bij elkaar horen! Draag dus herkenbare groepskleding en loop op alle dagen in ordelijk groepsverband bijeen op dezelfde afstand. Het is aan de groepsleider om er tijdens de 4Daagse op toe te zien dat aan alle voorwaarden wordt voldaan.

In het Reglement voor burgergroepen kun je meer informatie vinden over de voorwaarden waaraan een groep moet voldoen om deel te nemen aan de 4Daagse.

Meer info

Op de pagina Afstanden kun je aan de hand van de leeftijdstabel zien voor welke afstand jij mag inschrijven. Let op: alle groepsleden lopen dezelfde afstand, waarbij niemand minder mag lopen dan de voor hem of haar geldende reglementaire afstand.

Het inschrijfgeld voor de 106de 4Daagse is vastgesteld op € 115,-. Op de pagina Betalen en bevestigen vind je meer informatie over het inschrijfgeld, de wijze van betalen en wanneer je je ticket kunt verwachten.

Wil jij met vrienden, collega’s of familie aan de 4Daagse meedoen als burgergroep, dan stellen jullie vooraf onderling vast wie de contactpersoon gaat zijn. Deze contactpersoon heeft de belangrijke taak om aan de slag te gaan met het inschrijven van de groep. Uiterlijk op 14 juni 17.00 uur dient de groep uit minimaal 11 deelnemers te bestaan. Lukt dit niet, dan wordt de groep ontbonden en blijft iedereen ingeschreven staan als individueel deelnemer.

Behalve een contactpersoon, heeft elke burgergroep ook een groepsleider. De groepsleider ziet er tijdens de 4Daagse op toe dat zijn burgergroep aan alle reglementen voldoet en is te allen tijde verantwoordelijk voor de groep. De groepsleider en contactpersoon kunnen dezelfde persoon zijn. 

Aftellen tot de 106ᵈᵉ editie van de 4Daagse