twitterlogo facebook logo instagram youtube icon

mee afstandenbeloningen kl

algemeen kl

mee afstandenbeloningen kl

algemeen kl

twitterlogo facebook logo instagram youtube icon

Welke afstand mag ik lopen in 2019?

De Vierdaagse is een wandelprestatietocht. Wat deze prestatie precies inhoudt, staat omschreven in onze reglementen. Eén van de belangrijkste voorwaarden voor deelname is dat elke deelnemer vier dagen achter elkaar minstens de voor hem of haar geldende reglementaire afstand aflegt. De Vierdaagse kent drie afstanden: 30, 40 en 50 kilometer.

Reglementaire afstand

Aan de hand van je geboortejaar kun je met behulp van onderstaande tabellen vaststellen op welke afstand(en) jij mag inschrijven. De deelnemer dient in het jaar van deelname minimaal 12 jaar te worden. De afstand waar een R bij staat, is de afstand waarvoor je minimaal moet inschrijven en wordt bepaald aan de hand van je leeftijd en geslacht. De minimale afstand wordt de reglementaire afstand genoemd. Het is NIET mogelijk om minder dan de reglementaire afstand te lopen.

Keuzeafstand

Je kan er ook voor kiezen om in te schrijven op een hogere afstand dan je reglementaire afstand. De afstand waar een K bijstaat, is de afstand waar je ook voor mag inschrijven. Deze afstand is gezien je leeftijd en geslacht niet verplicht. Die afstand noemen we daarom keuzeafstand.

Let op: als de Vierdaagse eenmaal begonnen is, kun je niet meer van afstand wisselen. Je dient dan alle vier de dagen de afstand te lopen waarvoor je je hebt ingeschreven.

Leeftijdstabel 2019

Mannen met geboortejaar:

2004-2007

30km R

40km K

50km K

2001-2003

 

40km R

50km K

1970-2000

 

 

50km R*

1960-1969

 

40km R

50km K

1959 of eerder

30km R

40km K

50km K

* Voor mannelijke militairen geldt als reglementaire afstand tevens de 40km indien zij ten minste tien kilogram aan bepakking meedragen.

Vrouwen met geboortejaar:

2004-2007

30km R

40km K

50km K

1960-2003

 

40km R

50km K

1959 of eerder

30km R

40km K

50km K

Afstand wijzigen

Via Mijn Vierdaagse kun je de afstand waarvoor je hebt ingeschreven zelf wijzigen. Tot en met donderdag 11 juli is deze wijziging kosteloos. Na deze datum is een afstandswijziging alleen mogelijk op zondag 14 of maandag 15 juli bij de Centrale Administratie op het start-en finishterrein tegen betaling van € 15,-.

Dispensatie

De Vierdaagse is een wandelprestatietocht, waarbij de door de deelnemer te leveren prestatie hem of haar dwingt zich door training voldoende op het evenement voor te bereiden. In enkele bijzondere situaties kunnen mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking een beroep doen op de dispensatieregeling van de Vierdaagse om dagelijks minder te lopen dan de geldende reglementaire afstand. Deze bijzondere situaties sluiten aan op de internationaal erkende normen in de sport voor mensen met een beperking. Deze regeling is niet van toepassing op deelnemers die vanwege medische omstandigheden (ziekte) niet de reglementaire afstand kunnen lopen. Dispensatieverzoeken kunnen schriftelijk (per e-mail of post) ingediend worden nadat je inschrijving voor de Vierdaagse is geaccepteerd en moeten uiterlijk 15 juni in het bezit zijn van Stichting DE 4DAAGSE.

Rolstoeldeelnemers

Deelnemers die als gevolg van een chronisch functieverlies aan de onderste ledematen zijn aangewezen op een rolstoel, kunnen, om voor het Vierdaagsekruis in aanmerking te komen, dispensatie aanvragen. Deze dispensatie wordt alleen onder voorwaarden verleend, waarbij in ieder geval de voorwaarde geldt dat de deelnemer gedurende de Vierdaagse gebruik maakt van een klassieke, niet gemotoriseerde hoepelrolstoel (ADL). Dispensatieverzoeken kunnen schriftelijk (per e-mail of post) ingediend worden nadat uw inschrijving voor de Vierdaagse is geaccepteerd en moeten uiterlijk 15 juni in het bezit zijn van Stichting DE 4DAAGSE.

LOWA webshop 360x210

Disclaimer | Cookies | 2019 © Vierdaagse