twitterlogo facebook logo instagram youtube icon

mee reglementen kl

algemeen kl

mee reglementen kl

algemeen kl

twitterlogo facebook logo instagram youtube icon

Wat mag en wat mag niet?

Stichting DE 4DAAGSE heeft verschillende reglementen. Samen zorgen zij ervoor dat de inschrijving en de deelname van vele duizenden wandelaars aan de Vierdaagse goed wordt geregeld. Vanzelfsprekend adviseren wij u de desbetreffende reglementen te lezen en vragen wij u deze ook te respecteren.

1. Reglement Vierdaagse (2018)
2. Limiteringsprotocol (2018)
3. Reglement voor burgergroepen (2018)
4. Reglement voor militaire deelnemers (2018)
5. Regeling afstanden en beloningen (2018)
6. Regeling starten en afmelden (2018)
7. Dopingreglement Vierdaagse (2018)
8. Privacyreglement  (2018)
9. Diskwalificatiereglement (2018)

Kinderen onder begeleiding / meewandelend begeleider van jeugdige

Ouders/begeleiders van kinderen die dit jaar 12, 13, 14 of 15 worden, mogen hun kind begeleiden op een niet-reglementaire afstand. Aan de inschrijving van het kind kan via Mijn Vierdaagse een begeleider toegevoegd worden. Dit is mogelijk van 3 april tot en met 12 juli 2018. De begeleider ontvangt geen beloning. In de Regeling meewandelend begeleider bij jeugdigen (2018) vindt u de informatie waar een begeleider aan dient te voldoen.

Kijk vanaf 3 april bij Mijn Vierdaagse bij ‘Inschrijving 2018’ en klik op de knop ‘Begeleider toevoegen’. De kosten voor het toevoegen van een meewandelend begeleider zijn € 30,-, die u direct via iDEAL dient te betalen.

Dispensatie

De Vierdaagse is een wandelprestatietocht, waarbij de door de deelnemer te leveren prestatie hem of haar dwingt zich door training voldoende op het evenement voor te bereiden. In enkele bijzondere situaties kunnen mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking een beroep doen op de dispensatieregeling van de Vierdaagse om dagelijks minder te lopen dan de geldende reglementaire afstand. Deze bijzondere situaties sluiten aan op de internationaal erkende normen in de sport voor mensen met een beperking. Deze regeling is niet van toepassing op deelnemers die vanwege medische omstandigheden (ziekte) niet de reglementaire afstand kunnen lopen. Dispensatieverzoeken kunnen schriftelijk ingediend worden nadat uw inschrijving voor de Vierdaagse is geaccepteerd en moeten uiterlijk 15 juni in het bezit zijn van Stichting DE 4DAAGSE.

Rolstoeldeelnemers

Deelnemers die als gevolg van een chronisch functieverlies aan de onderste ledematen zijn aangewezen op een rolstoel, kunnen, om voor het Vierdaagsekruis in aanmerking te komen, dispensatie aanvragen. Deze dispensatie wordt alleen onder voorwaarden verleend, waarbij in ieder geval de voorwaarde geldt dat de deelnemer gedurende de Vierdaagse gebruik maakt van een klassieke, niet gemotoriseerde hoepelrolstoel (ADL). Dispensatieverzoeken kunnen schriftelijk ingediend worden nadat uw inschrijving voor de Vierdaagse is geaccepteerd en moeten uiterlijk 15 juni in het bezit zijn van Stichting DE 4DAAGSE.

webshop banner

Disclaimer | Cookies | 2018 © Vierdaagse