twitterlogo facebook logo instagram youtube icon

v welkombijhetuc4 kl

algemeen kl

v welkombijhetuc4 kl

algemeen kl

twitterlogo facebook logo instagram youtube icon

De noodzaak en het belang van samenwerking 

Een evenement organiseren dat een kleine week duurt, waar meer dan 40.000 deelnemers uit de hele wereld op af komen, dat honderdduizenden bezoekers trekt en voor een stad een economische factor van belang is, kan onmogelijk zonder de hulp van externe partijen. Dat geldt ook voor de Vierdaagse. Wie zijn die partijen?

Defensie

Zoals eerder beschreven is de Vierdaagse van oudsher een militaire tocht. Dat is tot op de dag van vandaag nog steeds te merken. Voor veel toeschouwers en wandelaars zijn de militaire detachementen die meelopen een attractie. De exotische tenues en de marsliederen die onderweg in allerlei talen worden gezongen geven voor velen een extra dimensie aan de Vierdaagse. Wat velen niet weten is dat Defensie tevens al jaren een trouwe partner van de Vierdaagse is. Dit betekent de facto dat Defensie kamp Heumensoord faciliteert en het ponton bij Cuijk aanlegt. De samenwerking is vastgelegd in een convenant tussen Defensie, de gemeente Nijmegen en Stichting DE 4DAAGSE waarin afspraken voor langere tijd zijn vastgelegd.

Gemeente Nijmegen

Met de gemeente Nijmegen heeft Stichting DE 4DAAGSE dus dezelfde raamovereenkomst als met Defensie: een langdurige afspraak waarin men elkaar belooft het evenement in goed overleg gezamenlijk te organiseren. Ongeveer vijf keer jaar wordt er op ambtelijk niveau overlegd om vast te stellen of de voorbereidingen op koers liggen en om tijdig knelpunten te signaleren en aan te pakken.

Daarnaast is er periodiek een veiligheidsoverleg. Tijdens dit overleg wordt onder meer de doorstroming en routemonitoring onder de loep genomen. Ook wordt er gekeken naar alternatieve finishlocaties, alternatieve routes en worden kwetsbare plekken nauwkeurig beschreven.

Het Rode Kruis

Wandelaars kunnen onderweg op de verzorgingsposten en op de Wedren gebruik maken van medische hulp. Deze hulp kan variëren van het doorprikken van een blaar tot eerste hulp. Dit gebeurt door zorg van het Rode Kruis, dat door Stichting DE 4DAAGSE wordt ingehuurd. Al ruim een halve eeuw is deze organisatie partner van de Vierdaagse het Rode Kruis levert ongeveer 350 medewerkers: vrijwel uitsluitend vrijwilligers.

Nederlands Genootschap voor Sportmassage

Kuiten, voeten, rug en schouders, overal valt wel iets te masseren na 30, 40 of 50 kilometer lopen. Daar zorgen de masseurs van het Nederlands Genootschap voor Sportmassage (NGS) voor. Dit kan op advies van de Medische Dienst of op eigen verzoek. In dat laatste geval dient een bescheiden bedrag te worden betaald. Het team van masseurs bestaat uit ongeveer 50 medewerkers.

Het belang van sponsoring

Naast de genoemde vaste partners zijn er de bijdragen van sponsoren. Het belang van sponsoring is evident: zonder sponsoring betalen wandelaars veel meer inschrijfgeld en daarmee wordt een drempel opgeworpen die niet wenselijk is. Wandelen is een sport voor iedereen en dankzij een aantal partners is dat bij de Vierdaagse ook de praktijk.
De Vierdaagse is een succesverhaal, in termen van deelnemers en media-aandacht. En succes werkt als een magneet. Ook voor sponsoren, zij verbinden graag hun naam aan het evenement. Maar niet elke onderneming of organisatie past bij de Vierdaagse Een sponsor moet een wezenlijke bijdrage leveren aan de uitstraling van de organisatie. Dit betekent dat gezocht wordt naar en samengewerkt met partners die meedenken en iets toevoegen. En bovendien moet het gaan om producten die passen bij een sportief evenement, zoals schoeisel, sportkleding, sportdrankjes, massageolie of pleisters.

De Vierdaagsefeesten

Tegelijk met de marsen worden de Vierdaagsefeesten georganiseerd. Daarvoor is een andere stichting verantwoordelijk (Stichting Vierdaagsefeesten), maar het is evident dat er veel gemeenschappelijke belangen en interesses zijn. Met respect voor elkaars evenement wordt er samengewerkt waar dat mogelijk is. Dat is vooral op het gebied van public relations en promotie. Zoals een gezamenlijke persconferentie en een ceremoniële opening.

En verder…

Er zijn nog veel meer noodzakelijke en nuttige samenwerkingsverbanden. Bijvoorbeeld met de doortochtgemeenten, met drie provincies, met Rijkswaterstaat, met de hulpdiensten (politie, brandweer en ambulancedienst), met landelijke, regionale en lokale media, met bedrijven en instellingen op het gebied van de nieuwe media, met leveranciers en suppliers, met het openbaar vervoer, met de VVV, enzovoort.

Lees verder:

Welkom bij het Uitvoerend Comité
Willen is kunnen
Het grootste evenement ter wereld: toen en nu
De kurk waar de organisatie op drijft
Een jaar voor en achter de schermen: het draaiboek in vogelvlucht
6 De noodzaak en het belang van samenwerking
De organisatie: het bestuur en haar diensten

LOWA webshop 360x210

Disclaimer | Cookies | 2019 © Vierdaagse