twitterlogo facebook logo instagram youtube icon

v welkombijhetuc1 kl

algemeen kl

v welkombijhetuc1 kl

algemeen kl

twitterlogo facebook logo instagram youtube icon

De kurk waar de organisatie op drijft

Of het nu het Internationale Filmfestival in Rotterdam is of het theaterfestival Oerol op Terschelling, zonder de inzet van vrijwilligers zijn dit soort organisaties vleugellam. In Nijmegen zijn dat er tijdens de Vierdaagseweek zo’n 350. Zij vormen samen de kurk waarop de organisatie drijft.

De Vierdaagse is een populair evenement, ook onder vrijwillige medewerkers. Al jaren bestaat er een wachtlijst voor hen die hun steentje bij willen dragen. Die populariteit wordt nog eens onderstreept door het bescheiden verloop want de meesten zijn honkvast en keren jaarlijks terug.
De enthousiastelingen die de ruim 350 posten binnen het Uitvoerend Comité bemannen, zijn onmisbaar. Dat zij zich vrijwillig inzetten, zegt dat iets over de professionaliteit waarmee ze te werk gaan? Nee, want inzet, expertise en ambitie staan los van waardering, zo bewijst elke editie telkens weer. En bovendien geldt: de juiste man/vrouw op de juiste plaats. Daar ziet de organisatie scherp op toe. Voor de invulling van vacatures wordt door het betreffende Hoofd van Dienst in samenspraak met de marsleider gekeken naar motivatie, competentie, en naar wat voor soort werk iemand wil/kan doen.
En net als in Rotterdam of op Terschelling is ook in Nijmegen de voornaamste code: vrijwillig is niet vrijblijvend. Met andere woorden: iedereen die zich aanmeldt, committeert zich een week lang aan de Vierdaagse. Per slot van rekening moet iedereen tijdens deze hectische week zo goed als blindelings op elkaar kunnen bouwen.

Wat wordt er van de medewerker verwacht?

Elke medewerker die zich heeft aangemeld, kan rekenen op een uitgebreide instructie van zijn Hoofd van Dienst. Dé week wordt officieus op zaterdag geopend met het inzetten van het Vierdaagselied.
Dit wordt ter afsluiting van de plenaire openingsvergadering van het Uitvoerend Comité volgens traditie door de voorzitter van het bestuur ingezet. Doorgaans krijgt hij ogenblikkelijk bijval van alle aanwezigen, de opmaat voor de verbroedering voor de rest van de week. Daarna gaan de handen uit de mouwen.

Werktijden

In beginsel is iedere medewerker beschikbaar van zaterdag tot en met vrijdag. Het aantal uren wisselt per dienst en per dag. Sommige diensten opereren in ploegendienst. Andere teams werken ’s ochtends of laat in de middag. Weer anderen volgen min of meer reguliere ‘kantoortijden’. Maar alles bij elkaar opgeteld komt het er op neer dat tijdens de Vierdaagseweek vierentwintig uur per dag medewerkers in touw zijn.

Naleving regels

De Vierdaagse is een evenement waar een jaar aan voorbereidingen aan vooraf gaan. Vanaf de derde dinsdag van juli zijn het vooral de medewerkers op het parcours en de Wedren die de organisatie representeren. Dit betekent onder meer het uitdragen en naleven van de afspraken die nodig zijn om de week tot een succes te maken. De Vierdaagse heeft een goede naam op te houden. Wandelaars en toeschouwers zijn gasten die kunnen rekenen op een warm onthaal in Nijmegen. Maar ook van hen wordt verwacht dat zij de regels respecteren en naleven. Daar zijn de medewerkers deels verantwoordelijk voor. Zij fungeren dus in zekere zin ook als gastheer.
Veel van de regels liggen voor de hand en behoeven nauwelijks toelichting. Maar het is logisch dat niet iedereen, zeker niet de nieuwkomers binnen het UC alle regels paraat hebben. We vragen van alle UC-ers om de informatie die verstrekt wordt goed door te lezen. Zo ontvang je jaarlijks het ‘Handboek UC’ met veel praktische informatie, maar ook nieuwsbrieven en Blarenbodes. Daarnaast is het raadzaam om het Hoofd van Dienst te raadplegen in het geval daar reden toe is. 

De UC-ers vormen de schakel tussen wandelaar en organisatie. Zij geven de Vierdaagse een gezicht. Het spreekt daarom voor zich dat men correct is gekleed is en wandelaars te allen tijden beleefd te woord staat, ook bij ‘meningsverschillen’. Vanzelfsprekend wordt tijdens werkuren geen alcohol gebruikt.

Wat mag je als medewerker verwachten?

“And so, my fellow Americans: ask not what your country can do for you, but what you can do for your country.” Die gevleugelde woorden van John F. Kennedy hebben nog steeds een universele waarde en passen naadloos in het gedachtegoed van de Vierdaagse. Stel de vraag: wat kan ik als medewerker betekenen voor de Vierdaagse en de rest komt vanzelf. Want voor UC-ers wordt goed gezorgd.
In de eerste plaats kan elke nieuwkomer rekenen op een weldadig, warm collegiaal bad: een week lang een paar honderd collega’s die allemaal de unieke gezelligheid op en rond de Wedren opzoeken. Jong en oud, man en vrouw, dik en dun, uit alle hoeken van het land; van Zevenaar tot Zoetermeer en van Harlingen tot Helmond.

Voor alle duidelijkheid: tegenover de werkzaamheden van de vrijwilligers staat slechts een beperkte geldelijke vergoeding, namelijk die voor reiskosten en overnachting. Voor het overige sluit men zich aan bij het Uitvoerend Comité als gevolg van het ook onder wandelaars zo welbekende Vierdaagse virus: éénmaal verslaafd is voor altijd verslaafd. Een overigens gezonde verslaving die gecombineerd gaat met een ruime dosis trots om deel te mogen uitmaken van de organisatie van dit unieke evenement. En daarnaast de onderlinge gezelligheid, collegialiteit en vriendschap. Zoals het Vierdaagselied zegt: ‘Want wij zijn één voor allen, en allen zijn wij één’.

Kleding

Waar kan men wel op rekenen? Om te beginnen wordt iedereen voorzien van het Vierdaagsetenue: mooie en functionele kleding waarvan verwacht wordt dat deze ook wordt gedragen, evenals de naambadge. Dit tenue bestaat uit een poloshirt, een softshell jas, een regenjas en een petje.

Het bonnenboekje

Vanzelfsprekend wordt er gezorgd voor eten en drinken. Elke medewerker krijgt aan het begin van de week een bonnenboekje, dagelijks goed voor drankjes, lunch en een diner. Lunch wordt genuttigd op verschillende locaties. Aan het einde van de dag wordt er in concertgebouw de Vereeniging een smakelijk en dagelijks wisselend buffet geserveerd. Vooral de avondmaaltijd is voor velen de gelegenheid om de dag nog eens te herbeleven en door te spreken.

Blarenbode

Elke medewerker krijgt aan het einde van de dag de Blarenbode uitgereikt. De Blarenbode is een dagelijks nieuwsbulletin waarmee alle medewerkers op de hoogte worden gebracht van de laatste nieuwtjes en ontwikkelingen, het lokale weer en het menu van de dag.

Vertrouwenspersoon

Zoals gezegd, de UC-er is het visitekaartje van de Vierdaagse. Maar net als in elke grote organisatie kunnen zich moeilijkheden voordoen. Veel mensen van verschillende pluimage op een relatief klein terrein en met soms korte nachten, dat kan wrijvingen veroorzaken. Gelukkig gebeurt dat zelden. In sommige gevallen echter kun je in de hectiek te maken krijgen met zaken in de omgang, communicatie of wijze van leidinggeven die ongewenst zijn en/of die jou als medewerker kwetsen. Je kunt hiervoor natuurlijk terecht bij je direct leidinggevende of bij het bestuur, maar soms zijn er omstandigheden waarin je dat niet wil of kan. In dergelijke gevallen bestaat de mogelijkheid om (eerst) naar de vertrouwenspersoon te gaan. De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en alle ruimte voor je verhaal en emoties. Alles blijft vertrouwelijk, tenzij het gaat om ernstige strafbare feiten. De “oplossingen” of keuzemogelijkheden over hoe nu verder in deze situatie worden in kaart gebracht en je wordt geholpen een eigen passende keuze te maken. Uiteraard kun je er ook voor kiezen om alleen je hart te luchten en er verder niets mee te doen. Het vertrouwenspersoon is per e-mail te bereiken via [email protected].

Lees verder:

Welkom bij het Uitvoerend Comité
Willen is kunnen
Het grootste evenement ter wereld: toen en nu
De kurk waar de organisatie op drijft
Een jaar voor en achter de schermen: het draaiboek in vogelvlucht
6 De noodzaak en het belang van samenwerking
De organisatie: het bestuur en haar diensten

LOWA webshop 360x210

Disclaimer | Cookies | 2019 © Vierdaagse