twitterlogo facebook logo instagram youtube icon

s info accreditatie kl

algemeen kl

s info accreditatie kl

algemeen kl

twitterlogo facebook logo instagram youtube icon

Informatie voor media

De Vierdaagse is altijd al een zeer mediageniek evenement gebleken. Medio juli is de Vierdaagse in nagenoeg alle bladen terug te vinden en worden radioluisteraars en tv-kijkers door een groot aantal zendgemachtigden op de hoogte gehouden van het evenement.

Persaccreditatie 103de Vierdaagse

Mediavertegenwoordigers kunnen voorafgaand aan de Vierdaagse online accreditatie aanvragen. Als u de ontvangstbevestiging van ons heeft gekregen, dan kunt u tijdens de Vierdaagse op vertoon van uw ontvangstbevestiging uw persaccreditatie ophalen in het Vierdaagse Perscentrum op de Wedren.

• Bekijk voor het aanvragen van uw accreditatie eerst de spelregels die horen bij een aanvraag bij Stichting DE 4DAAGSE
• Indien u voldoet aan onze voorwaarden, kunt u via DEZE LINK accreditatie aanvragen voor de 103de Vierdaagse.
• Meer informatie over het aanvragen van een accreditatie kan verkregen worden bij de Dienst Communicatie via [email protected].

NB: Mediavertegenwoordigers die verslag willen doen van de Vierdaagsefeesten (filmen, fotograferen, interviews maken met artiesten of die backstage willen werken) dienen daarvoor accreditatie aan te vragen bij de Stichting Vierdaagsefeesten.

Vierdaagse Perscentrum

De Dienst Communicatie van Stichting DE 4DAAGSE staat de vertegenwoordigers van de media ook bij de 103de Vierdaagse ten dienste bij de uitoefening van hun functie. In het Vierdaagsepaviljoen van Albron, centraal gelegen op start- en finishlocatie de Wedren, is op de eerste verdieping een ruimte van ca. 225 m² als perscentrum ingericht. Geaccrediteerde mediavertegenwoordigers kunnen in het perscentrum gebruik maken van gratis WiFi.

Persmomenten

Om u over het verloop van de marsen te informeren, wordt er dagelijks - behalve op vrijdag 19 juli - rond 16.00 uur een persmoment belegd. Media zijn dan in de gelegenheid door tussenkomst van de Dienst Communicatie de marsleider, bestuursleden van Stichting DE 4DAAGSE of sleutelfiguren van partnerorganisaties te ontmoeten en te spreken.

Bereikbaarheid Vierdaagse Perscentrum

Telefoon: 024-2003055 (14 t/m 19 juli)
E-mail: [email protected]

Persberichten

Op de pagina Nieuws - Persberichten vindt u een overzicht van de persberichten betreffende de 103de Vierdaagse. Kijk voor persberichten over eerdere jaargangen op de pagina Service - Downloads.

Fotomateriaal

Heeft u beeldmateriaal nodig van de Vierdaagse? Stuur dan een e-mail naar [email protected]. Wij kunnen u een kleine selectie foto’s van de Vierdaagse verstrekken. Publicatie van deze beelden is rechtenvrij, bronvermelding is echter wel voorwaarde. De foto’s mogen niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden.

Statistieken

In het pdf-bestand Statistieken 2018 vindt u de statistieken van de 102de Vierdaagse. Statistieken van de vorige edities vindt u hier.

Historie

Uitgebreide informatie over de geschiedenis van de Vierdaagse en links naar interessante websites met archiefmateriaal kunt vinden op de pagina Evenement - Historie.

Parkeren

Tijdens de Vierdaagse bezoeken duizenden wandelaars, toeschouwers en feestvierders de stad Nijmegen. Deze grote toeloop van mensen heeft gevolgen voor de bereikbaarheid van de stad. Omdat start-finishterrein de Wedren in het centrum van de stad gelegen is, kunnen er helaas geen aparte parkeervoorzieningen voor persvertegenwoordigers beschikbaar worden gesteld. Meer informatie over parkeermogelijkheden tijdens de Vierdaagse vindt u op de pagina Vervoer & Verblijf - Auto.

Let op: de Waalbrug wordt gerenoveerd. De verkeerssituatie is daardoor anders dan in andere jaren. Lees meer...  

Ontheffingen voor het mediapark op de kop van de Groesbeekseweg (ter hoogte van de eretribune op de Via Gladiola/Sint Annastraat), tijdens de intocht op vrijdag 19 juli, dienen vooraf aangevraagd te worden bij de Dienst Communicatie van Stichting DE 4DAAGSE. Deze ontheffingen worden alleen verstrekt als datum, kenteken, naam bestuurder en naam zendgemachtigde c.q. programma c.q. bladtitel bekend is. Verzoeken kunnen gemaild worden naar [email protected]

Disclaimer | Cookies | 2019 © Vierdaagse