twitterlogo facebook logo instagram youtube icon

s info accreditatie kl

algemeen kl

s info accreditatie kl

algemeen kl

twitterlogo facebook logo instagram youtube icon

Informatie voor media

De Vierdaagse is altijd al een zeer mediageniek evenement gebleken. Medio juli is de Vierdaagse in nagenoeg alle bladen terug te vinden en worden radioluisteraars en tv-kijkers door een groot aantal zendgemachtigden op de hoogte gehouden van het evenement.

Persaccreditatie 102de Vierdaagse

Mediavertegenwoordigers kunnen voorafgaand aan de Vierdaagse online accreditatie aanvragen. Als u de ontvangstbevestiging van ons heeft gekregen, dan kunt u tijdens de Vierdaagse op vertoon van uw ontvangstbevestiging uw persaccreditatie ophalen in het Vierdaagse Perscentrum op de Wedren.

Bekijk voor het aanvragen van uw accreditatie eerst de spelregels die horen bij een aanvraag bij Stichting DE 4DAAGSE. Indien u voldoet aan onze voorwaarden, kunt u via deze link accreditatie aanvragen voor de 102de Vierdaagse. Neem voor meer informatie contact op met de Dienst Communicatie via [email protected].

NB: Mediavertegenwoordigers die verslag willen doen van de Vierdaagsefeesten (filmen, fotograferen, interviews maken met artiesten of die backstage willen werken) dienen daarvoor accreditatie aan te vragen bij de Stichting Vierdaagsefeesten.

Vierdaagse Perscentrum

De Dienst Communicatie van Stichting DE 4DAAGSE staat de vertegenwoordigers van de media ook bij de 102de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen ten dienste bij de uitoefening van hun functie. In het Vierdaagsepaviljoen van Albron, centraal gelegen op start- en finishlocatie de Wedren is op de eerste verdieping een ruimte van ca. 225 m² als perscentrum ingericht. Geaccrediteerde mediavertegenwoordigers kunnen in het perscentrum gebruik maken van gratis WiFi.

Persmomenten

Om u over het verloop van de marsen te informeren, wordt er dagelijks - behalve op vrijdag 20 juli - rond 16.00 uur een persmoment belegd. Media zijn dan in de gelegenheid door tussenkomst van de Dienst Communicatie de marsleider, bestuursleden van Stichting DE 4DAAGSE of sleutelfiguren van partnerorganisaties te ontmoeten en te spreken.

Openingstijden Vierdaagse Perscentrum

Zondag 15 juli van 10.00 tot 17.00 uur
Maandag 16 juli van 10.00 tot 17.00 uur
Dinsdag 17 juli van 03.30 tot 18.00 uur
Woensdag 18 juli van 07.00 tot 18.00 uur
Donderdag 19 juli van 07.00 tot 18.00 uur
Vrijdag 20 juli van 07.00 tot 18.00 uur

Bereikbaarheid Vierdaagse Perscentrum

Telefoon: 024-2003055 (15 t/m 20 juli)
E-mail: [email protected]

Persberichten

Op de pagina Nieuws - Persberichten vindt u een overzicht van de persberichten betreffende de 102de Vierdaagse. Kijk voor persberichten over eerdere jaargangen op de pagina Service - Downloads.

Bijzondere deelnemers

Sinds 2016 wordt jaarlijks door de Dienst Communicatie een aantal deelnemers aangemerkt als 'extra bijzonder'. Omdat ze jong zijn, of oud, of al heel vaak de Vierdaagse hebben gelopen. Of omdat zij een extra prestatie leveren, bovenop de sportieve prestatie die de Vierdaagse al is. Bekijk hier de bijzondere deelnemers aan de 102de Vierdaagse. Alle bijzondere deelnemers hebben aangegeven prijs te stellen op contact met de media. Op aanvraag worden contactgegevens verstrekt aan geaccrediteerde persvertegenwoordigers. U kunt uw verzoek richten aan [email protected].

Fotomateriaal

Heeft u beeldmateriaal nodig van de Vierdaagse? Stuur dan een e-mail naar [email protected]. Wij kunnen u een kleine selectie foto’s van de Vierdaagse verstrekken. Publicatie van deze beelden is rechtenvrij, bronvermelding is echter wel voorwaarde. De foto’s mogen niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden.

Statistieken

Op aanvraag kunnen wij u per e-mail het aantal deelnemers aan de 102de Vierdaagse uit een door u opgegeven postcodegebied verschaffen, indien gewenst uitgesplitst naar mannen en vrouwen. Overige deelnemersgegevens kunnen wij u in het kader van privacywetgeving niet verschaffen. U kunt uw verzoek richten aan [email protected].
Na afloop van de Vierdaagse wordt jaarlijks een uitgebreid overzicht met deelnemersstatistieken gepubliceerd. Neem voor meer informatie een kijkje op de pagina Nieuws - Vierdaagse in cijfers.

Historie

Uitgebreide informatie over de geschiedenis van de Vierdaagse en links naar interessante websites met archiefmateriaal kunt vinden op de pagina Evenement - Historie.

Ontheffingen

Ontheffingen om met een auto zo dicht mogelijk bij het parcours te komen, worden alleen verstrekt aan fotografen en camera- en geluidsploegen die (zware) apparatuur nodig hebben voor de verrichting van hun werkzaamheden. Verzoeken tot ontheffing kunt u richten aan de Dienst Communicatie via [email protected]

Ontheffingen voor het mediapark op de kop van de Groesbeekseweg (ter hoogte van de eretribune op de Via Gladiola/Sint Annstraat), tijdens de intocht op vrijdag 20 juli, dienen vooraf aangevraagd te worden bij de Dienst Communicatie van Stichting DE 4DAAGSE. Ook deze ontheffingen worden alleen verstrekt als datum, kenteken, naam bestuurder en naam zend-gemachtigde c.q. programma c.q. bladtitel bekend is. Verzoeken kunnen gemaild worden naar [email protected]

Media en Kamp Heumensoord

Persinformatie over het militaire Vierdaagsekamp Heumensoord is verkrijgbaar bij bureau Communicatie Centraal Verzorging Militairen (CVM). Dit bureau is tijdens de Vierdaagseweek gevestigd op Kamp Heumensoord en aldaar telefonisch bereikbaar via mevrouw Hakvoort-Velner, hoofd bureau Communicatie, telefoon 024-3501210 of 06-53474693 of e-mail [email protected] Kamp Heumensoord is voor de pers alleen toegankelijk na aanmelding vooraf bij bovengenoemd bureau Communicatie CVM. Voor een overzicht van militaire mediamomenten, klik hier.

Media en het Rode Kruis

Geaccrediteerde mediavertegenwoordigers die een bezoek willen brengen aan de medische verzorgingspost in het Julianapark Zuid op start- en finishlocatie de Wedren of aan een van de medische verzorgingsposten van de Vierdaagse langs de route dienen dit te overleggen met de persvoorlichter van het Rode Kruis, Belinda van der Gaag, tel. +316 51469454, mail: [email protected] Het filmen op een medische verzorgingspost geschiedt op aanwijzingen van de persvoorlichter en/of het hoofd van de medische verzorgingspost. Te allen tijde dient er voor het herkenbaar filmen van patiënten toestemming gevraagd te worden aan de patiënten zelf.

webshop banner

Disclaimer | Cookies | 2018 © Vierdaagse