twitterlogo facebook logo instagram youtube icon

s vraagenantwoord2016 kl

algemeen kl

s vraagenantwoord2016 kl

algemeen kl

twitterlogo facebook logo instagram youtube icon

Informatie voor media

De Vierdaagse is altijd al een zeer mediageniek evenement gebleken. Medio juli is de Vierdaagse in nagenoeg alle bladen terug te vinden en worden radioluisteraars en tv-kijkers door een groot aantal zendgemachtigden op de hoogte gehouden van het evenement.

Aanvragen accreditatie Vierdaagse

Mediavertegenwoordigers kunnen voorafgaand aan de Vierdaagse via deze pagina online accreditatie aanvragen. Na ontvangst en goedkeuring van de online aanvraag ontvangt u eind juni meer informatie over persconferenties, de openingstijden van het perscentrum en toegang tot de Vierdaagse.

Dit zijn de spelregels die horen bij een aanvraag bij Stichting DE 4DAAGSE:

 • Bij meerdere accreditaties voor hetzelfde medium dient per persoon een aanvraag ingevuld te worden.
 • Voor accreditatie komen alleen die mediavertegenwoordigers in aanmerking waarvan de organisatie kan verwachten dat de werkzaamheden zullen leiden tot publicaties over de Vierdaagse.
 • De aanvrager dient in het bezit te zijn van een erkende perskaart, dan wel een schrijven te kunnen tonen van de verantwoordelijke redactiechef.
 • Er wordt geen accreditatie verleend aan personen die geen aantoonbare journalistieke functie bekleden.
 • Voor het accrediteren namens een internetsite geldt dat enkel vertegenwoordigers van professioneel opererende redacties toegelaten zullen worden. Zij vertegenwoordigen een website met aantoonbare nieuwswaarde voor de wandelsport in het algemeen en de Vierdaagse in het bijzonder. Deze websites worden geacht geen commercieel oogmerk te dragen met betrekking tot de verkoop van beeldmateriaal en dienen aantoonbaar een aanzienlijke hoeveelheid verkeer te genereren. Aanvragen van sites die alleen beeldmateriaal aanbieden kunnen apart beoordeeld worden.
 • In principe worden niet meer dan twee vertegenwoordigers per organisatie of titel geaccrediteerd (1 fotograaf en 1 redacteur).
 • Een accreditatie verstrekt bij eerdere edities van de Vierdaagse resulteert niet automatisch in een nieuwe accreditatie in een volgend jaar.
 • Na toekenning van de aanvraag worden op locatie accreditatie(kaart) en overige bescheiden ter hand gesteld.
 • De Vierdaagse-accreditatie dient tijdens de werkzaamheden bij de Vierdaagse zichtbaar gedragen te worden.
 • Ontheffingen om met een auto zo dicht mogelijk bij het parcours te komen, worden in principe alleen verstrekt aan fotografen en camera- en geluidsploegen die (zware) apparatuur nodig hebben voor de verrichting van hun werkzaamheden. Ontheffingen worden alleen verstrekt als datum, kenteken, naam bestuurder en naam zendgemachtigde c.q. programma, c.q. bladtitel bij de accreditatieaanvraag vermeld is. Verzoeken tot ontheffing zijn ter beoordeling van de Dienst Communicatie.
 • In alle gevallen dienen houders van een accreditatie die werkzaam zijn op of direct aan het parcours, de aanwijzingen van medewerkers van Stichting DE 4DAAGSE en/of van de politie onverwijld op te volgen.

Meer informatie kan verkregen worden bij de Dienst Communicatie via [email protected]

NB: Mediavertegenwoordigers die verslag willen doen van de Vierdaagsefeesten (filmen, fotograferen, interviews maken met artiesten of die backstage willen werken) dienen daarvoor accreditatie aan te vragen bij de Stichting Vierdaagsefeesten.

Vierdaagse Sponsorloop 2018

webshop banner

Disclaimer | Cookies | 2018 © Vierdaagse