twitterlogo facebook logo instagram youtube icon

p medischeverzorging kl

algemeen kl

p medischeverzorging kl

algemeen kl

twitterlogo facebook logo instagram youtube icon

Pech onderweg

Wij adviseren alle deelnemers tijdig te controleren of zij voldoende verzekerd zijn - door middel van hun ziektekostenverzekering of een aanvullende reisverzekering - voor de kosten van medische hulp tijdens deelname aan de Vierdaagse. Wij waarschuwen voor voetverzorging, massage en dergelijke door derden, wendt u bij gezondheidsklachten altijd tot de Medische Dienst van Stichting DE 4DAAGSE.

Mocht u tijdens de Vierdaagse een beroep moeten doen op de Medische dienst van de Vierdaagse dan is het goed om te weten of u medicijnen gebruikt en welke medicijnen dit dan zijn. U kunt hiervoor een medisch paspoort gebruiken. Klik hier voor een voorbeeld.

Medische verzorgingsposten

De medische zorg wordt georganiseerd door Stichting DE 4DAAGSE in samenwerking met diverse partners (Rode Kruis en Nederlands Genootschap voor Sportmassage en Defensie). Op deze medische verzorgingsposten zijn geen horeca- en rustgelegenheid aanwezig. Er zijn wel toiletvoorzieningen.

Per dag worden er voor alle afstanden twee verzorgingsposten ingericht. Daarnaast is er voor de 50km-lopers dagelijks nog een kleine post beschikbaar. De verzorgingsposten zijn waar mogelijk ondergebracht in een bestaande accommodatie (bijvoorbeeld een sporthal). Waar dit niet mogelijk was, wordt een verzorgingspost ingericht met tenten. De medische verzorging op de posten is beschikbaar voor alle deelnemers.

Op de routekaarten ziet u waar de medische verzorgingsposten zich op het parcours bevinden. De posten staan ook vermeld in het stratenplan. Deze vindt u bij Service-downloads.

Waterpunten

Elke wandeldag wordt aan het parcours een waterpunt ingericht. Hier is voor alle deelnemers gratis water verkrijgbaar. Ook bij de medische verzorgingsposten is drinkwater beschikbaar. Alle waterpunten worden op de routekaarten van de Vierdaagse aangegeven. U bent er zelf verantwoordelijk voor om voldoende water bij u te dragen. Let op: bij de waterpunten worden in het kader van duurzaamheid geen flesjes verstrekt. Neem dus zelf een flesje of bidon mee om te (her)vullen!

Rode Kruis

Tijdens de Vierdaagse is op de start- & finishlocatie de Wedren (Julianapark Zuid) een BlarenPoli en Eerste Hulp Poli ingericht. U kunt bij de BlarenPoli tussen 11.00 en 19.00 uur terecht voor uw blaren. Blaarbehandeling vindt ook op de verzorgingsposten plaats die langs het parcours ingericht zijn. Preventief tapen is niet mogelijk.

Tijdens de start is de Eerste Hulp Poli van het Rode Kruis (RK) ook geopend voor noodgevallen. Tijdens deze uren worden er geen blaren behandeld.
De tijd die u kwijt bent aan medische verzorging of wachttijd kan niet worden gecompenseerd. Deze bestede tijd maakt namelijk deel uit van de beschikbaar gestelde tijd bij de te lopen afstand.

Meedoen aan de Vierdaagse in 2019?
Medio januari vindt u op deze website alle info over de inschrijving en reglementen!

Disclaimer | Cookies | 2018 © Vierdaagse