twitterlogo facebook logo instagram youtube icon

n laatstenieuws kl

algemeen kl

n laatstenieuws kl

algemeen kl

twitterlogo facebook logo instagram youtube icon

Persbericht 2019.002, 29 maart 2019

Een spannende dag voor 12.142 gegadigden

52.330 inschrijvingen voor 103de Vierdaagse

Voor de 103de Vierdaagse hebben 52.330 mensen ingeschreven. Van hen hadden er 40.188 direct recht op een startbewijs. Dit betekent dat 12.142 mensen de loting moeten afwachten. Met een vooraf ingestelde inschrijflimiet van 47.000 worden er vrijdag 29 maart 6.812 resterende startbewijzen verloot. Uiteindelijk krijgen 5.330 mensen het bericht dat ze helaas zijn uitgeloot.

Dubbelinschrijvingen en annuleringen

Voordat de loting op vrijdagmiddag 29 maart onder toeziend oog van de notaris plaatsvindt, is het inschrijfbestand van Stichting DE 4DAAGSE teruggebracht van de 53.074 inschrijvingen - die tot en met het sluiten van de inschrijfperiode zijn ontvangen - naar 52.330 inschrijvingen. Dit betekent dat er de afgelopen dagen 744 annuleringen en dubbele of foutieve inschrijvingen zijn verwijderd. Nadat de loting heeft plaatsgevonden ontvangt iedereen die heeft meegedaan aan de loting vrijdagavond de uitslag per e-mail. De uitslag is ook online zichtbaar in Mijn Vierdaagse, de persoonlijke omgeving van de inschrijver.

Herinschrijving voor uitgelotenen

Dit jaar bestaat wederom de mogelijkheid tot een herinschrijving voor diegenen die zijn uitgeloot voor de 103de Vierdaagse. Hiertoe kan besloten worden als na de sluiting van de betaal- en annuleringstermijn op 12 april blijkt dat, door de vervallen inschrijvingen en annuleringen, het aantal inschrijvingen significant onder de toegestane 47.000 inschrijvingen is gedaald. Een herinschrijving is alleen voor diegenen die zijn uitgeloot voor de 103de Vierdaagse. Bij het vaststellen van de inschrijflimiet is al rekening gehouden met het feit dat ongeveer tien procent van de ingeschreven deelnemers door onvoorziene omstandigheden niet aan de start kan verschijnen. Na de herinschrijving worden geannuleerde inschrijfbewijzen daarom niet opnieuw uitgegeven en is er geen sprake van een wachtlijst.

Historie

Het is sinds 2013 voor het zevende jaar op rij dat het aantal inschrijvingen voor de Vierdaagse de 50.000 overschrijdt. In 2005 stonden 53.336 mensen ingeschreven voor de Vierdaagse. In 2016 werd dat record voor de tweede keer verbroken en schreven 54.325 wandelaars in voor ‘The Walk of the World’. Het record aantal deelnemers dat van start ging behoort toe aan de 100ste Vierdaagse, toen er 47.166 mensen aan de Vierdaagse begonnen.

Cijfers

 

Jaar

Limiet

Inschrijvingen

Aangemeld

Loting

2005

47.500

53.336

43.498

Ja

2006

49.000

48.630

44.015

Nee

2007

49.000

42.270

38.171

Nee

2008

45.000

43.450

39.128

Nee

2009

45.000

48.317

41.205

Ja

2010

45.000

48.435

40.620

Ja

2011

45.000

47.680

42.812

Ja

2012

45.000

49.896

41.472

Ja

2013

46.000

50.314

42.493

Ja

2014

46.000

53.844

43.013

Ja

2015

46.000

51.462

42.684

Ja

2016

50.000

54.325

47.166

Ja

2017

47.000

50.403

42.036

Ja

2018

47.000

51.130

44.480

Ja

2019

47.000

52.330

 

Ja

De Vierdaagse Sponsorloop

Ook De Vierdaagse Sponsorloop kan zich al weer vroegtijdig op een groot aantal donateurs verheugen. Inmiddels hebben zich al 1.383 donateurs opgegeven om 142 Vierdaagselopers - die hun wandelprestatie ook voor een goed doel inzetten - te steunen. Er zijn al donaties toegezegd voor een bedrag van €36.504,- voor op dit moment 73 verschillende goede doelen. De mogelijkheid voor deelnemers om via De Vierdaagse Sponsorloop voor een goed doel naar eigen keuze te lopen, blijft open tot 15 juli. Donateurs kunnen nog tot augustus bedragen toezeggen aan de sponsorlopers via de website www.devierdaagsesponsorloop.nl. In de afgelopen zeven jaar is er al ruim drie miljoen euro door Vierdaagse sponsorlopers bijeengebracht voor ruim 250 goede doelen.

Disclaimer | Cookies | 2019 © Vierdaagse