twitterlogo facebook logo instagram youtube icon

n laatstenieuws kl

algemeen kl

n laatstenieuws kl

algemeen kl

twitterlogo facebook logo instagram youtube icon

Persbericht 2018.004, 17 juli 2018

Vierdaagse 2018-app

Voor de 102de Vierdaagse heeft Stichting DE 4DAAGSE één nieuwe app laten ontwikkelen die zowel door wandelaars als volgers te gebruiken is. Helaas heeft de ontwikkeling langer geduurd dan gehoopt, waardoor de publicatie van de app vertraging op heeft gelopen. Tot op heden is de app alleen te downloaden in de Google Playstore (Android) en niet in de App Store (iOS/Apple). Een ongewenste situatie die beide partijen - Stichting DE 4DAAGSE en de ontwikkelaar van de app - zeer betreuren en waarvoor we onze excuses aanbieden.

De contracten en de tijdsplanning waren duidelijk en volgens beide partijen haalbaar. Helaas bleek de planning door interne oorzaken bij de ontwikkelaar van de app niet haalbaar. Uiteindelijk was de app op woensdag 11 juli beschikbaar om te downloaden maar bleek een zoekfunctie in de app niet goed te werken, waardoor de privacy van de deelnemers niet gegarandeerd kon worden. Daarop is de app meteen teruggetrokken uit de stores. Dit besluit was lastig want daarmee werd onzeker of de app voor iPhone-gebruikers wel beschikbaar zou zijn in de Vierdaagseweek. Maar voor Stichting DE 4DAAGSE stond vast dat de privacy van de deelnemers voorop staat en gegarandeerd moet blijven. Daarmee moesten we voor lief nemen dat de app na de aanpassingen mogelijk niet op tijd beschikbaar zou zijn en we vele mensen teleur zouden moeten stellen. Het was dus kiezen uit twee kwaden.
Gisteravond is de app niet door de review gekomen van de App Store. Vandaag zijn er nieuwe aanpassingen gedaan, maar het bleef onzeker wanneer de app door de review zou komen. Om een eind aan de onzekerheid te maken heeft Stichting DE 4DAAGSE zojuist besloten om de app definitief terug te trekken uit de App Store (iOS/Apple).

De functie van de app is tweeledig. Enerzijds is de app te gebruiken om deelnemers te volgen op het parcours en geeft de app informatie over de locatie en de gemiddelde snelheid van de deelnemer. Anderzijds wordt de app door de organisatie gebruikt om het parcours te monitoren en als extra communicatiemiddel met de deelnemers (denk aan het laatste nieuws en het weerbericht). De informatie die de app over het parcours geeft is aanvullend op de camerabeelden die gedurende de wandeldagen gemaakt worden van het parcours. Op basis daarvan neemt de organisatie besluiten ten aanzien van het sluiten van controleposten, het voorkomen van opstoppingen of het aanhouden van wegafzettingen. Kortom maatregelen die ervoor zorgen dat het wandellegioen zo min mogelijk problemen ondervindt. Vele wandelaars gebruiken de Android-versie van de app waardoor het monitoren van de wandelaars op het parcours via de app voldoende functioneert.

Disclaimer | Cookies | 2018 © Vierdaagse