icon search

Taal / language:

icon search

Taal / language:

Donderdag 17 december 2020

Wat er is gedaan van het inschrijfgeld in 2020
(en hoe het er nu financieel voor staat)

Het afgelasten van de 104de Vierdaagse dit jaar kwam hard aan. In de eerste plaats omdat iedereen reikhalzend naar de Vierdaagse uitkeek, maar voor ons als organisatie ook omdat het niet doorgaan van de Vierdaagse op financieel vlak de nodige gevolgen heeft. Stichting DE 4DAAGSE richt zich volledig op die ene week, de derde week van juli, en de definitieve afgelasting maakt van 2020 een verloren jaar.
We zijn blij dat we, ondanks die klap, meer dan 40.000 deelnemers een groot deel van het betaalde inschrijfgeld terug hebben kunnen geven. Bij het opmaken van de financiële balans nu aan het einde van het jaar is gebleken dat het mogelijk is om bovenop het al geretourneerde bedrag nog eens 10 euro terug te geven aan onze wandelaars. Deze extra terugbetaling zal de komende weken plaats gaan vinden. Hiermee heeft iedereen dit jaar 27,50 euro bijgedragen.

1,2 miljoen euro

Ondanks dat de Vierdaagse niet doorging, bedroegen de kosten dit jaar bijna 1,2 miljoen euro. Ter vergelijking, in een ‘normaal’ Vierdaagsejaar zijn de kosten bijna 5 miljoen euro. Onze loonkosten (salarissen, inclusief sociale lasten en pensioenen) vormen bijna de helft van de kosten dit jaar. Want ondanks dat onze stichting niets zou zijn zonder de honderden vrijwilligers, is Stichting DE 4DAAGSE een professionele organisatie. Onze vaste medewerkers zijn het hele jaar hard bezig om de volgende editie van de Vierdaagse net zo goed, en het liefst nog beter, te laten verlopen dan het jaar daarvoor.

Vaste lasten

Andere grote kostenposten zijn de inschrijfmodule, die al vóór de komst van Covid-19 op volle toeren draaide, onze huisvesting, automatiseringskosten, kantoorbenodigdheden en verzekeringen. Alles bij elkaar kostte dit een kleine 200.000 euro. Daarnaast maken we ook kosten om al onze vrijwilligers te faciliteren en ondersteunen, waaronder het bestuur en de hoofden van dienst, die het hele jaar op vrijwillige basis werkzaamheden uitvoeren voor de Vierdaagse.

Gemaakte kosten

Overige kosten binnen onze organisatie die al gemaakt waren voor de afgelasting waren onder andere voor communicatie. Deze kosten lopen ook na de afgelasting door. We vinden het belangrijk om met onze wandelaars en partners in verbinding te blijven. Maar ook andere posten lopen door: bijvoorbeeld kosten voor opslaglocaties en kosten voor de voorbereidingen voor de medische dienst voor de volgende editie. Ook andere verschillende partners en leveranciers hadden al kosten gemaakt die vergoed moesten worden.

Inkomsten hoger dan uitgaven

Door het inhouden van een deel van het inschrijfgeld kon Stichting DE 4DAAGSE er alsnog voor zorgen dat de inkomsten die nodig zijn om de organisatie draaiende te houden, beschikbaar waren. Samen met donaties van wandelaars die het volledige inschrijfgeld schonken aan onze organisatie en alsnog vergaarde sponsorinkomsten en subsidies bedroegen de uiteindelijke inkomsten zo’n 1,53 miljoen euro. Afgezet tegen de begrote kosten, was onze verwachting vlak na de afgelasting dat er aan het einde van 2020 een positief resultaat zou zijn van ongeveer 350.000 euro om de eerste kosten van 2021 op te kunnen vangen.

Extra teruggave van 10 euro

Bij het vaststellen van het bedrag dat we de wandelaar terug konden geven zijn we uitgegaan van de cijfers en de verwachtingen die we op dat moment hadden. Daarna zijn er nog allerlei ontwikkelingen geweest, waaronder de NOW-regelingen voor onze personeelskosten. Bij het opnieuw evalueren van de financiële situatie en het opmaken van de balans is gebleken dat het voor ons mogelijk is om bovenop het in juni geretourneerde bedrag nog eens 10 euro terug te geven.

Buffer

We beseffen dat we met deze extra terugbetaling niet het volledige inschrijfgeld hebben terugbetaald. We hopen echter dat iedereen kan begrijpen dat we als stichting de plicht hebben om de Vierdaagse ook in de toekomst mogelijk te maken. Voor de organisatie van zo’n groot evenement is een buffer noodzakelijk. Inschrijfgelden - verreweg onze grootste inkomstenbron - komen maar één keer per jaar binnen en met de vaste lasten die de stichting heeft, kunnen we met dit bedrag een paar maanden vooruit kijken. Dat is nodig om de organisatie draaiende te houden en zo de Vierdaagse ook in de toekomst mogelijk te maken.

2021

Wanneer er meer duidelijk wordt over de inschrijving voor de 104de Vierdaagse in 2021 hangt af van de ontwikkelingen rondom Covid-19 en de daarbij geldende overheidsmaatregelen. Wij doen in ieder geval ons best om de Vierdaagse in 2021 door te laten gaan! Wij hopen iedereen volgend jaar weer in goede gezondheid aan de start te mogen verwelkomen.

webshop 300x250

twitterlogo facebook logo instagram youtube icon

Disclaimer | Cookies | 2021 © Vierdaagse