twitterlogo facebook logo instagram youtube icon

mee loting kl

algemeen kl

mee loting kl

algemeen kl

twitterlogo facebook logo instagram youtube icon

Loting in 2018

Op deze pagina vindt u een overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden over de loting. Zit uw vraag hier niet bij, neem dan gerust contact op met de Centrale Administratie.

Wanneer wordt er geloot?


In 2018 zijn er 47.000 startbewijzen beschikbaar. Als in de inschrijfperiode de inschrijflimiet van 47.000 inschrijvingen overschreden wordt, worden de beschikbare startbewijzen door loting toegewezen. De loting vindt dan plaats op vrijdag 30 maart.

Wie is er verzekerd van deelname en doet dus NIET mee aan de loting?


Wandelaars die tenminste één keer eerder succesvol aan de Vierdaagse hebben deelgenomen zijn verzekerd van deelname.
Daarnaast zijn de volgende drie groepen van loting gevrijwaard: degenen die in 2006 geboren zijn; degenen die voor de 100ste én de 101ste Vierdaagse zijn uitgeloot en degenen die in 2018 inschreven via Via Vierdaagse.
Ook burgergroepen en detachementen doen niet mee aan de loting. Voor hen geldt een andere regelgeving.

Telt een deelname als begeleider of op een diploma-afstand ook mee?


Nee. Met een succesvolle deelname bedoelen we een deelname op een reglementaire afstand, waarbij de deelnemer als resultaat dus een Vierdaagsekruis of een cijfertje heeft ontvangen. Het deelnemen als begeleidend wandelaar of op een diploma-afstand telt niet mee als officiële deelname voor een reglementaire beloning. Daarmee is natuurlijk niet gezegd dat het niet een mooie prestatie was die is geleverd.

Wie doen er WEL mee aan de loting?


Alle burgerdeelnemers die nooit eerder de Vierdaagse op de voor hen geldende reglementair bepaalde afstand voltooid hebben en ingeschreven staan voor beloning 1, komen in aanmerking voor de loting, met uitzondering van de volgende drie groepen: degenen die in 2006 geboren zijn; degenen die voor de 100ste én de 101ste Vierdaagse zijn uitgeloot en degenen die in 2018 inschreven via Via Vierdaagse.

Heeft iedereen evenveel kans bij de loting?


Ja. Iedereen die deelneemt aan de loting heeft evenveel kans om in- of uitgeloot te worden. Het moment waarop u zich gedurende de inschrijfperiode inschrijft heeft geen enkele invloed op uw kansen om in- of uitgeloot te worden.

Wanneer weet ik of ik wel of niet mag meedoen?


Voor degenen die mee moeten doen aan de eventuele loting, is dat uiterlijk vrijdag 30 maart. Voor degenen die verzekerd zijn van deelname is dat nadat de betaling afgerond is.
 Degenen die verzekerd zijn van deelname worden na inschrijving meteen doorgestuurd naar de betaalpagina van iDEAL. Nadat de betaling voldaan is via onze internetkassa ziet u dit terug in Mijn Vierdaagse. U weet dan zeker dat u mee mag doen.
 Degenen die niet verzekerd zijn van deelname worden bij de inschrijving niet doorgestuurd naar de betaalpagina en zullen moeten wachten tot de inschrijfperiode voorbij is. De inschrijfperiode sluit op 23 maart (24.00 uur). Als er meer dan 47.000 inschrijvingen zijn, dan moet er een loting plaatsvinden. Die staat gepland op vrijdag 30 maart. Na afloop van de loting wordt de uitslag bekend gemaakt via Mijn Vierdaagse. Ingeloot betekent dat u mag deelnemen, uitgeloot betekent dat u niet mag deelnemen. Degenen die zijn ingeloot ontvangen informatie over hoe zij het inschrijfgeld kunnen voldoen. Uiterlijk 13 april dient de betaling te zijn voldaan. Nadat u betaald heeft, ziet u dit terug in Mijn Vierdaagse.

Hoe kan ik in Mijn Vierdaagse zien of ik ben ingeloot of uitgeloot?


Nadat u op de pagina Mijn Vierdaagse uw registratienummer en wachtwoord heeft ingevuld, verschijnt een scherm met daarop uw gegevens. Daar vindt u de melding: "Helaas, u bent uitgeloot en mag dit jaar niet deelnemen aan de Vierdaagse" of "Gefeliciteerd, u bent ingeloot en mag deelnemen aan de Vierdaagse". Daarnaast krijgen alle deelnemers persoonlijk bericht per e-mail (als een e-mailadres van u bekend is) of per brief.

Waarom kan ik niet samen loten?


Deze vraag wordt vaker gesteld. Een inschrijving is individueel. Een loting gebeurt dus ook individueel. Het is niet mogelijk om samen met een of meerdere andere deelnemers te loten. Helaas is het administratief niet handig om individuele inschrijvingen aan elkaar te koppelen. Naast dat hier technische aanpassingen voor zouden moeten worden gemaakt, blijft natuurlijk ook de vraag of de wensen wederzijds zijn. Ingaan op al deze individuele wensen, is voor ons onmogelijk. De reglementen komen zoveel mogelijk tegemoet aan het grootste deel van het deelnemersveld. Als iemand besluit in te schrijven weet hij of zij van tevoren wat de consequenties zullen zijn bij een eventuele loting. Dat is een afweging die u zelf moet te maken.

Als ik ben ingeloot, ben ik dan verplicht om deel te nemen?


Nee. Als u ingeloot bent (en dus mag deelnemen) heeft u tot en met 13 april de gelegenheid om uw inschrijving schriftelijk te annuleren. U betaalt dan geen inschrijfgeld. U bent ons ook geen reden van annulering verschuldigd.

Kan ik mijn startbewijs ook aan iemand anders geven?


Nee. Inschrijvingen zijn persoonlijk en dus niet overdraagbaar. Als u besluit uw startbewijs niet te gebruiken heeft u tot en met 13 april de gelegenheid te annuleren.

Waarom sluit de inschrijving niet zodra de limiet van 47.000 is behaald?


Het huidige systeem zorgt ervoor dat iedereen de gelegenheid krijgt om in te schrijven. Denk hierbij aan deelnemers die later vernemen dat de inschrijving is begonnen of deelnemers die niet beschikken over internet. Daarnaast krijgt iedereen nu de gelegenheid om informatie op te vragen vóórdat men inschrijft en zijn de ontvangen inschrijvingen over het algemeen ook correcte inschrijvingen. Bij inschrijving volgens het principe ‘wie het eerst komt, die het eerst maalt' is de druk om zo snel mogelijk in te schrijven erg groot, terwijl veel mensen nog informatie op moeten vragen. De verwachting is dat het aantal mensen dat na het snelle inschrijven niet aan de start verschijnt, groter is.

Kan ik ergens zien hoeveel inschrijvingen er tot nu toe zijn?


Ja, op de homepage wordt vanaf 6 februari regelmatig bijgehouden hoeveel inschrijvingen er binnen zijn gekomen. Direct na sluiting van de inschrijving wordt het bestand gecontroleerd op dubbele inschrijvingen en op andere onregelmatigheden. Dit kan ertoe leiden dat het werkelijk aantal ingeschrevenen afwijkt van het aantal dat wij via de website publiceerden. Bepalend is het aantal inschrijvingen dat voorafgaande aan de loting ten overstaan van de notaris zal worden aangegeven en nadien zal worden gepubliceerd.

De inschrijving voor de 102de Vierdaagse geschiedt volgens het Limiteringsprotocol (2018).

Vierdaagse Sponsorloop 2018

webshop banner

Disclaimer | Cookies | 2018 © Vierdaagse