twitterlogo facebook logo instagram youtube icon

algemeen kl

algemeen kl

twitterlogo facebook logo instagram youtube icon

Startprocedure 30- en 40km wandelaars (individueel)

Al sinds 2007 starten de wandelaars op de 40km in twee groepen. De laatste jaren werd ook de start op de 30km steeds drukker. Doordat veel wandelaars als eerste en zo vroeg mogelijk op pad lijken te willen, ontstaat er bij aanvang van de start een grote menigte wachtenden, met alle risico's van dien. Ook deelnemers hebben laten weten niet tevreden te zijn over het gedrang, de wachttijden en de 'voorkruipers'. De organisatie streeft bovendien naar een goede spreiding van deelnemers over het parcours, zodat opstoppingen zoveel mogelijk kunnen worden voorkomen. Daarom is met ingang van 2017 gekozen voor een startprocedure waarbij ook de deelnemers aan de 30km-afstand op verschillende tijden starten.

Twee keer 'eerste start', twee keer 'tweede start'

Iedere wandelaar op de 30- en de 40km wordt twee wandeldagen ingedeeld in de groep voor de eerste start en twee wandeldagen in de groep voor de tweede start. Op de dagen dat u van de eerste starttijd gebruik mag maken heeft uw controlekaart een kleurmarkering.

Deze indeling in starttijden is gekoppeld aan de (willekeurige) toevoeging van de deelnemer aan een registratiebureau. Wandelaars op de 30- en 40km zijn ingedeeld in registratiebureau ‘Wandelschoen’ of ‘Gladiool’. Het bureau waar u zich moet melden, is vermeld op uw definitieve bevestiging van inschrijving. De bevestiging is te vinden op uw persoonlijke pagina van Mijn Vierdaagse. Wandelaars op de 30- en 40km zijn ingedeeld in registratiebureau ‘Wandelschoen’ of ‘Gladiool’. Klik hier voor meer informatie over de aan- en afmeldprocedure

Indeling starttijden 40km in 2018

40 Wandelschoen:
dinsdag en donderdag: 06.00 uur - 06.30 uur (tweede starttijd)
woensdag en vrijdag: 05.00 uur - 05.30 uur (eerste starttijd)

40 Gladiool:
dinsdag en donderdag: 05.00 uur - 05.30 uur (eerste starttijd)
woensdag en vrijdag: 06.00 uur - 06.30 uur (tweede starttijd)

Indeling starttijden 30km in 2018

30 Wandelschoen:
dinsdag en donderdag: 07.30 uur - 08.00 uur (tweede starttijd)
woensdag en vrijdag: 06.45 uur - 07.15 uur (eerste starttijd)

30 Gladiool:
dinsdag en donderdag: 06.45 uur - 07.15 uur (eerste starttijd)
woensdag en vrijdag: 07.30 uur - 08.00 uur (tweede starttijd)

Verschillende controlekaarten

Elke individuele deelnemer ontvangt bij aanmelding (op zondag en maandag) en na afloop van iedere wandeldag (behalve vrijdag) een controlekaart. Indien u de volgende dag ingedeeld bent voor de eerste starttijd, dan ontvangt u bij uw registratiebureau een gemarkeerde controlekaart. Behalve een kleurmarkering staat op deze controlekaart ook de eerste starttijd vermeld. Met deze controlekaart mag gebruik worden gemaakt van de eerste start.

Bij de start moet iedere deelnemer zijn barcodedrager laten scannen en de controlekaart tonen. Wie zich in het startvak begeeft voor de eerste start zonder kaart met vroege startpermissie, wordt niet gescand en teruggewezen. De starter mag en zal hierover niet met de deelnemer in discussie treden. Toch vertrekken zonder dat uw barcode is gescand, heeft vanuit sportief oogpunt geen zin. Bij terugkomst is diskwalificatie onvermijdelijk.

Registratiebureau wijzigen

Het kan gebeuren dat wandelaars graag samen willen starten, maar in verschillende registratiebureaus zijn ingedeeld en daardoor niet van dezelfde starttijden gebruik kunnen maken. De mogelijkheid om te wisselen van registratiebureau (en dus van startgroep) is dan ook een wens die bij veel wandelaars leeft. Om tegemoet te komen aan deze wens is het met ingang van 2018 mogelijk om van registratiebureau te ruilen.

Hoe ruil ik van registratiebureau?

• Om kenbaar te maken dat u in een ander registratiebureau ingedeeld wil worden, gaat u in Mijn Vierdaagse naar 'Mijn gegevens - Inschrijving 2018'. Hier ziet u een blauwe button met de tekst 'Ruilen registratiebureau’. Klik op deze button en volg de instructies.
Na het versturen van uw verzoek ontvangt u van ons een bevestiging per e-mail. Let op: als het verzoek eenmaal is ingediend, kan dit niet meer worden geannuleerd. Als u na het indienen van een verzoek uw afstand wijzigt, dan komt het verzoek te vervallen.

• U wordt niet direct bij het andere registratiebureau ingedeeld - de ruil vindt pas plaats op het moment dat een andere wandelaar zijn of haar plek beschikbaar stelt en is afhankelijk van het aantal overige openstaande verzoeken. Zodra een plek bij het andere registratiebureau beschikbaar is, zal de indeling in het registratiebureau automatisch bij uw inschrijving in onze administratie gewijzigd worden. U krijgt hiervan een bevestiging per e-mail. Let op: als er geen plek bij het andere registratiebureau beschikbaar is, dan kan er geen ruil plaatsvinden. We willen u erop attenderen dat er vooralsnog meer aanvragen zijn om van Gladiool naar Wandelschoen te ruilen dan andersom. Dit betekent er voor het ruilen van Gladiool naar Wandelschoen een langere wachttijd is dan voor het ruilen van Wandelschoen naar Gladiool.

 Nadat u van registratiebureau bent gewisseld, wordt ook uw definitieve bevestiging gewijzigd. U kunt een nieuwe bevestigingsbrief uitprinten via Mijn Vierdaagse.

Het is tot en met 12 juli mogelijk om een ruilverzoek in te dienen. Na 12 juli komen alle ruilverzoeken te vervallen.

Niet van registratiebureau kunnen ruilen maar toch samen starten?

Als het voor 12 juli niet is gelukt om op bovenstaande wijze van registratiebureau te wisselen, dan zijn er ook andere mogelijkheden om toch tegelijk met uw wandelpartner van start te gaan.

 Kiezen voor de tweede starttijd: U mag gebruik maken van een start in de eerste startgroep, dit hoeft echter niet: de vroege start is een privilege, geen verplichting. U kunt er dus altijd voor kiezen om samen met uw wandelpartner in de tweede startgroep van start te gaan.

 Controlekaart ruilen: ook in 2018 ontvangen alle deelnemers voor de dag dat zij in de eerste groep mogen starten weer een gemarkeerde controlekaart van de bureaulist. Alleen op vertoon van deze controlekaart mogen zij in de eerste startgroep starten. Deze kaart is niet persoonlijk en mag eventueel geruild worden met een controlekaart van een andere wandelaar (met dezelfde afstand). Op het start- en finishterrein bestaat de mogelijkheid de controlekaart te ruilen met andere wandelaars. Dit is toegestaan, maar u dient hiervoor zelf het initiatief te nemen. De organisatie bemiddelt hier niet in. Het regelen van de gemarkeerde controlekaart bij een ander registratiebureau is niet toegestaan.

Kom niet te vroeg naar het start- en finishterrein

Gun uw medewandelaars de ruimte die met bovenstaande startprocedure wordt verkregen. Wie geen controlekaart voor een eerste start heeft, mag niet eerder vertrekken dan 06.00 uur (40km) of 07.30 uur (30km). Het heeft dus ook geen zin om bijvoorbeeld om 04.30 uur al naar het start- en finishterrein te komen.

Burgergroepen, 50km en 40km Heumensoord

Bovenstaande startprocedure geldt alleen voor de individuele deelnemers op de 30- en 40km die starten vanaf het start- en finishterrein de Wedren. Alle andere deelnemers starten op de voor hen geldende tijdstippen.

Meedoen aan de Vierdaagse in 2019?
Check alle info over de inschrijving en reglementen.

Disclaimer | Cookies | 2019 © Vierdaagse