twitterlogo facebook logo instagram youtube icon

mee inschrijven kl

algemeen kl

mee inschrijven kl

algemeen kl

twitterlogo facebook logo instagram youtube icon

Inschrijving voor militaire deelnemers 2019

De inschrijving voor de 103de Vierdaagse is sinds 22 maart 17.00 uur gesloten. Omdat de inschrijflimiet is overschreden, heeft op vrijdag 29 maart een loting plaatsgevonden. Als u niet staat ingeschreven, is deelnemen aan de Vierdaagse dit jaar niet meer mogelijk. Mocht u graag volgend jaar willen deelnemen: begin januari 2020 zal de volledige regelgeving en de inschrijfprocedure voor de 104de Vierdaagse op de website bekend gemaakt worden.

Ingeloot? Op de pagina Betalen & Bevestigen vindt u informatie over het inschrijfgeld, de wijze van betalen en wanneer u een definitieve bevestiging van uw inschrijving kunt verwachten. Vragen omtrent het verblijf en de verzorging op Heumensoord kunt u richten aan [email protected]mindef.nl.

Uitgeloot? De betaal- en annuleringstermijn is gesloten op 12 april. Het totaal aantal inschrijvingen is niet significant onder de toegestane limiet van 1.972 voor Nederlandse militairen gedaald. Er zal daarom geen herinschrijving plaatsvinden voor individueel ingeschreven Nederlandse militairen die zijn uitgeloot voor de 103de Vierdaagse. Dit betekent dat u, als u niet bent ingeloot, niet deel kunt nemen aan de 103de Vierdaagse

Inschrijven buitenlandse militairen

Buitenlandse militaire deelnemers die behoren tot een van de volgende landen kunnen zich voor deelname aan de Vierdaagse melden bij de contactpersoon van deze militaire delegatie:
Canada: Dianne Groulx - [email protected]
Duitsland: Dr. Frank Neff - [email protected]
Denemarken: Carsten H. Nielsen - [email protected]
Finland: Caspar von Walzel - [email protected]
Frankrijk: Thierry Darney - [email protected]
Noorwegen: Ståle Sandholt - [email protected]
Verenigde Staten: Michael Walley - [email protected]
Verenigd Koninkrijk:Tony Van Geene - [email protected] 
Zweden: Susanne Samuelsson - [email protected]
Zwitserland: Clément Benoît - [email protected]

Inschrijven Nederlandse militairen

Van de 6.000 startbewijzen voor militairen zijn 1.950 startbewijzen gereserveerd voor Nederlandse militairen. Indien het aantal inschrijvingen dit maximum overschrijdt, dan zal na sluiting van de inschrijfperiode onder alle Nederlandse militairen die individueel ingeschreven staan voor beloning 1 een loting plaatsvinden. Deze loting zal plaatsvinden op vrijdag 29 maart.

Informatie over de inschrijving, loting en deelname als militair kunt u vinden in het Reglement voor militaire deelnemers. Voor Nederlandse, militaire deelnemers is naast de reglementen van Stichting DE 4DAAGSE ook de regeling VS2-1100 van toepassing. Lees deze documenten, zodat u later niet voor verrassingen komt te staan.

Informatie over het inschrijfgeld en de wijze van betalen vindt u op de pagina Betalen & Bevestigen.

Het inschrijven van een internationaal team verloopt niet via de Nederlandse inschrijfmodule, maar via de Engelstalige inschrijfmodule voor Small Contingents.

Wijzigen van de inschrijving

Individuele militairen kunnen tot 11 juli wijzigingen aanbrengen in hun inschrijving. Verblijf op Heumensoord bijboeken kan van 1 tot en met 12 april via Mijn Vierdaagse.

Detachementen die al (gedeeltelijk) zijn ingeschreven, kunnen via de inschrijfmodule tot en met 22 maart wijzigingen aanbrengen volgens de regels van het Reglement voor militaire deelnemers. Na sluiting van de inschrijfperiode kunnen tot 30 juni 2019 (24.00 uur) wijzigingen doorgegeven worden via een e-mail aan de Centrale Administratie o.v.v. de detachementsnaam, naam en registratienummer van de contactpersoon.

Inschrijven veteranen

Gewezen militairen met erkende veteranenstatus kunnen individueel of in detachementsverband gebruik maken van een militair startbewijs. Detachementen starten verplicht op Kamp Heumensoord en individuele deelnemers mogen kiezen uit startlocatie Kamp Heumensoord of de Wedren. Veteranen die geen gebruik maken van een militair startbewijs kunnen ook geen gebruik maken van de faciliteiten van Kamp Heumensoord.

Huisvesting burgermedewerkers Defensie

Medewerkers van Defensie die geen gebruik mogen maken van een militair startbewijs maar wel graag gebruik willen maken van de faciliteiten van kamp Heumensoord, kunnen van 1 tot en met 12 april huisvesting bijboeken. Neem hiervoor t.z.t. contact op met de Centrale Administratie. Inschrijven voor huisvesting op kamp Heumensoord is alleen mogelijk als de inschrijving en betaling voor de Vierdaagse gerealiseerd is.

LOWA webshop 360x210

Disclaimer | Cookies | 2019 © Vierdaagse