twitterlogo facebook logo instagram youtube icon

mee inschrijven kl

algemeen kl

mee inschrijven kl

algemeen kl

twitterlogo facebook logo instagram youtube icon

Inschrijving voor individuele burgerdeelnemers

De inschrijving voor de 103de Vierdaagse is sinds 22 maart 17.00 uur gesloten. Omdat de inschrijflimiet van 47.000 is overschreden, heeft op vrijdag 29 maart een loting plaatsgevonden. Als u niet staat ingeschreven, is deelnemen aan de Vierdaagse dit jaar niet meer mogelijk.

Mocht u graag volgend jaar willen deelnemen aan de Vierdaagse: medio januari 2020 zal de volledige regelgeving en de inschrijfprocedure voor de 104de Vierdaagse op de website bekend gemaakt worden.

Ingeloot? Op de pagina Betalen & Bevestigen vindt u informatie over het inschrijfgeld, de wijze van betalen en wanneer u een definitieve bevestiging van uw inschrijving kunt verwachten.

Uitgeloot? Op 12 april is de betaal- en annuleringstermijn gesloten. Door vervallen inschrijvingen en annuleringen is het mogelijk om een herinschrijving voor uitgelote burgerdeelnemers te laten plaatsvinden. Er zullen 2.183 startbewijzen opnieuw beschikbaar worden gesteld aan individueel ingeschreven burgerdeelnemers die zijn uitgeloot voor de 103de Vierdaagse. 
Deelname aan de herinschrijving is bepaald middels een tijdens de loting willekeurig toegekend nummer. Burgerdeelnemers met lotingsnummer 1 t/m 2.197 mogen gebruik maken van de herinschrijving en krijgen daarmee de kans om alsnog aan de 103de Vierdaagse deel te nemen. Klik hier voor meer informatie over de herinschrijving.
Heeft u niet aan de loting voor de 103de Vierdaagse deelgenomen? Dan is het voor u niet mogelijk om deel te nemen aan de herinschrijving.

Wijzigen van uw inschrijving

Via Mijn Vierdaagse kunt u wijzigingen in uw contactgegevens aanbrengen of tot en met donderdag 11 juli kosteloos uw afstand wijzigen. Na deze datum is een afstandswijziging alleen mogelijk op zondag 14 of maandag 15 juli bij de Centrale Administratie op de Wedren tegen contante betaling van € 15,-. Op de pagina Afstanden & Beloningen kunt u aan de hand van de leeftijdstabel zien op welke afstanden u mag deelnemen.

Inschrijven voor 12-15 jarigen

Debutanten die geboren zijn in 2004, 2005, 2006 of 2007 zijn gevrijwaard van loting, op voorwaarde dat het geboortejaar door de Centrale Administratie kan worden geverifieerd middels een ID-check.
Deelnemers die in deze categorie vallen, hebben de mogelijkheid om na hun inschrijving een digitale kopie van het identiteitsbewijs te uploaden in Mijn Vierdaagse (bij ‘Mijn gegevens’).
 Na controle van het ID-bewijs wordt een e-mail verstuurd. Indien het ID-bewijs is goedgekeurd, kunt u vervolgens in Mijn Vierdaagse de betaling afronden. 
Op het moment dat er betaald is, is de inschrijving voltooid en is de deelnemer verzekerd van deelname.
Als de inschrijving niet voor 22 maart 17.00 uur wordt afgerond met een online betaling, doet de 12-15 jarige debutant alsnog mee aan een eventuele loting.

Begeleider toevoegen

Ouders/begeleiders van kinderen die dit jaar 12, 13, 14 of 15 worden, mogen hun kind begeleiden op een niet-reglementaire afstand. Aan de inschrijving van het kind kan via Mijn Vierdaagse één begeleider toegevoegd worden. Dit is mogelijk van 1 april tot en met 11 juli 2019. De begeleider ontvangt geen beloning. In de Regeling meewandelend begeleider bij jeugdigen (2018) vindt u de informatie waar een begeleider aan dient te voldoen.

Kijk vanaf 1 april bij Mijn Vierdaagse bij ‘Inschrijving 2019’ en klik op ‘Begeleider toevoegen’. De kosten voor het toevoegen van een meewandelend begeleider zijn € 32,50, die u direct via iDEAL dient te betalen.

Het toevoegen van een begeleider is niet verplicht: een kind mag ook zonder begeleider deelnemen aan de Vierdaagse.

LOWA webshop 360x210

Disclaimer | Cookies | 2019 © Vierdaagse