Wel of niet loten in 2022?

Ieder jaar bepalen we samen met Defensie hoeveel Nederlandse militaire wandelaars maximaal mee kunnen doen. In 2022 zijn er 1.950 plekken beschikbaar. Het aantal inschrijvingen onder de Nederlandse militairen heeft de limiet wel overschreden. Defensie heeft daarover het volgende medegedeeld: “De Nederlandse militairen hebben dit jaar geluk. Er is voldoende ruimte om alle Nederlandse militairen een startplaats te bieden en loting achterwege te laten”.

Meer info

Nee. Inschrijvingen zijn persoonlijk en dus niet overdraagbaar. Als je besluit je startbewijs niet te gebruiken, heb je tot en met 18 april de gelegenheid om je inschrijving te annuleren.

Het huidige systeem zorgt ervoor dat iedereen de gelegenheid krijgt om in te schrijven. Denk hierbij aan deelnemers die later vernemen dat de inschrijving is begonnen of deelnemers die niet beschikken over internet. Daarnaast heeft iedereen zo ruim de tijd om informatie op te vragen vóórdat men inschrijft en zijn de ontvangen inschrijvingen over het algemeen ook correcte inschrijvingen.

Ja, op de homepage wordt vanaf 15 februari regelmatig bijgehouden hoeveel inschrijvingen er binnen zijn gekomen. Direct na sluiting van de inschrijving wordt het bestand gecontroleerd op dubbele inschrijvingen en op andere onregelmatigheden. Dit kan ertoe leiden dat het werkelijk aantal ingeschrevenen afwijkt van het aantal dat wij via de website publiceerden. Het definitieve aantal inschrijvingen wordt na de loting gepubliceerd.

Aftellen tot de 104ᵈᵉ editie van de 4Daagse