twitterlogo facebook logo instagram

d controle kl

algemeen kl

d controle kl

algemeen kl

twitterlogo facebook logo instagram

Hoe en waar vindt er controle plaats?

Controle - individuele deelnemers

Elke individuele deelnemer ontvangt bij aanmelding (op zondag of maandag) én na afloop van iedere wandeldag (behalve vrijdag) een controlekaart. Deze kaart wordt gedurende de dag op verschillende plaatsen op de route door controleurs 'geknipt'. Op het eind van de wandeldag levert men deze controlekaart in bij het registratiebureau. De kaart wordt gecontroleerd en indien goedgekeurd, wordt het polsbandje gescand en ontvangt u een controlekaart voor de volgende dag.

Controle - groepen en detachementen

Alle deelnemers in de groep worden voorzien van een polsband. Naast de aangekondigde controles onderweg, is het mogelijk dat een of meerdere niet-aangekondigde controles plaatsvinden, uitsluitend voor groepen. Ook bij deze controle(s) dient de groep compleet te zijn. Uitdrukkelijk wordt erop gewezen dat de deelnemers in de groepen zich desverzocht moeten kunnen legitimeren. Lees ook het Reglement voor burgergroepen.

Controleposten

Op het parcours vindt een paar keer per dag een controle plaats. De controlepost wordt duidelijk aangekondigd. Vierdaagsemedewerkers lopen bij de controlepost goed herkenbaar rond en maken een knip in de controlekaart van de deelnemers. Bij elke controle wordt aangegeven hoeveel kilometer er nog te gaan is naar de finish.

Start en finish middels het scannen van de polsband

Deelnemers aan de Vierdaagse (ook de groepsdeelnemers) ontvangen op de dag van aanmelding een polsband met een barcode, waarmee iedere dag de start- en aankomstregistratie bij het registratiebureau plaatsvindt.

Bij de start en bij de finish wordt de barcode op de polsband gescand. Ditzelfde gebeurt ook na iedere wandeldag bij terugmelding bij het registratiebureau op de Wedren of Heumensoord. Om te kunnen finishen is het noodzakelijk dat de deelnemer 's ochtends bij de start gescand is én op alle controleposten een 'knip' in de controlekaart heeft gekregen. Is dat in orde, dan krijgt men op het eind van de wandeldag de finishscan. Ontbreekt de finishscan, dan wordt de deelnemer als uitgevallen geregistreerd en kan de volgende dag niet meer starten.

Wilt u met uw deelname aan de Vierdaagse een goed doel steunen? 
Bezoek www.devierdaagsesponsorloop.nl voor meer informatie!

webshop banner

Disclaimer | Cookies | 2017 © Vierdaagse